ARETE olarak lojistik uygulamalar kapsamında yayınlayacağımız blog serilerinin ilkinde, bir işletmede yapılan tüm bakım onarım işlemlerinin kayıt altına alınmasını, takip edilmesini, planlanmasını ve maliyetlerinin kontrol edilmesini kapsayan SAP Bakım – Onarım modülüne, PM’ e yer vereceğiz.

Bakım – Onarım modülü kapsamında arızi bakım/onarım, iş istek, planlı/koruyucu bakım, yenileme amaçlı bakım, kalibrasyon, önlem amaçlı bakım, tamir edilebilir yedeklerin yenilenmesi gibi bakım onarım süreçleri bulunuyor ve Bakım Onarım (PM) modülü  malzeme yönetimi, maliyet muhasebesi, üretim ve satış dağıtım modülleri ile entegre çalışıyor.

Bakıma ihtiyaç duyan teknik nesnelerin fiili durumunu, hedef durumunu ve hedef duruma ulaşmak için alınması gerekli aktivitelerin planlanmasını sağlayan SAP PM modülü  ile, sistem üzerinde mevcut olan ve bakım onarıma ihtiyaç duyan bu nesnelerin bakım planları, iş planları, bakım stratejileri, garanti yönetimi, sigorta yönetimi, seri numaraları, ölçüm noktaları, ölçüm belgeleri takip edilebilir, arıza-neden katalogları hazırlanabilir.

BAKIM UYARI MEKANİZMALARIYLA MALİYETLERİNİZİ AZALTIN

Bu nesneler için belirli periyotlarla bakım – onarım faaliyetleri sistemde tanımlanabilir. Bakım onarım tanımlanan periyotlarda veya istenilen bir tarih veya ölçüm değerine istinaden sistemde otomatik olarak çağrılar oluşturulabilir. Oluşturulan bu uyarı mekanizmalarıyla zamanında bakım işlemleri gerçekleşebilir ve olası hataların önüne geçilerek maliyet tasarrufu sağlanabilir.

SAP PM modülü kapsamında, SAP’ nin raporlama sistemi ile teknik nesnelere, kataloglara, bakım onarım türlerine, maliyetlere ve talepler dahilinde daha birçok konuya istinaden raporlamalar yapılabilir.

SAP Bakım – Onarım (PM) modülünün içeriğine bakacak olursak, fonksiyonların altı ana başlık altında çalıştığını görüyoruz.

Teknik Birimler ve Ekipmanlar :

Bir işletmede kullanılan tüm ekipmanlar ve/veya teknik birime ait bilgiler ve bunların takibi sistem aracılığıyla yapılmaktadır. Ekipmana ait bilgiler ekipman tanımı, tipi, markası, modeli, seri numarası, üretim tarihi, lokasyon bilgisi, satın alma tarihi, ekipmanın satın alma fiyatı, satıcı firma bilgisi ve adresi, satın alma siparişi numarası, garanti başlama – bitiş tarihi, sorumlu bakım onarım grubu olarak sıralanabilir. Ekipmanlara ait yedek parçalar ve stok durumu görüntülenebilir.

Arıza ve Bakım İş Emirleri :

Sisteme kaydı yapılan ekipman, tesis veya lokasyon için arıza iş emri, planlı bakım iş emirleri veya bir işlem için otomatik veya manuel iş emirleri oluşturulabilmektedir. İmalat sorumlusu, sistem aracılığıyla arıza iş emri açabilir ve arızanın giderilmesi sonrası otomatik olarak sistem tarafından bilgilendirilebilir. Bakım onarım sorumlusu, planlı (periyodik) bakım oluşturur ve sistem otomatik olarak planlanmış olan periyotlarda ilgili ekipman – tesislere iş emri açar ve ilgili bakım onarım ekibi tarafından bakım yapılarak iş emri kapatılır.

Planlı (Periyodik) Bakımlar :

Bakım onarım sorumlusu planlı (periyodik) bakım oluşturabilir. Sistem belirlenmiş olan periyotlarda (haftalık, aylık veya yıllık) otomatik olarak ilgili ekipmana iş emri (bakım siparişi) oluşturur.

Yedek Parça Stoklama – Ambar Yönetimi :

Yedek parçaya ait bir çok veri, yedek parça markası, tedarikçi firma, satın alma fiyatı, birimi, yedek parçanın stoklandığı alan, raf numarası gibi veriler bu alana girilebilmekte ve böylece iş kolaylığı, hızlılığı sağlanmaktadır. Stok seviyesinin altında kalan malzeme için sipariş verilmekte veya duruma göre sistem aracılığıyla ilgili tedarikçi firmaya otomatik sipariş de gönderilebilmektedir.

Analiz, Raporlar, Verimlilik Raporları :

Arıza iş emirlerinde, bakım onarım personelleri tarafından arıza neden kodu girilmektedir. Arıza neden kodları yardımı ile ekipmanın kronik arızaları raporlanmakta ve analiz yapılabilmektedir. Rapor ve analizler sayesinde en çok arıza neden kaynaklanıyor, önlem alınması gerekir mi, ekipman hurdaya ayrılmalı mı gibi bir çok yorum yapılabilmesini sağlar .

Personel Takibi :

SAP PM sisteminin bir diğer önemli fonksiyonu ise HR (personel) fonksiyonudur. Bu alanda bakım onarım personellerinin kaydı, sicil numaraları, ad-soyad, adresi, bölümü/ kısmı/ grubu, işe giriş-çıkış tarihleri yer alabilir. Amacı ise personel takibi, personel kapasite hesapları ve iş emirlerine işçilik girişleri esnasında sicil numarasına istinaden bilgilerin otomatik gelmesidir.

PM modülünün kısaca faydalarına ve fonksiyonlarına değindiğimiz yazımı burada sonlandırıyorum. Lojistik uygulamalar kapsamında SAP’nin lojistik modülleri ve ARETE’nin SAP entegre ve tamamlayıcı lojistik çözümleriyle ilgili hem genel hem de teknik yazılar paylaşmaya devam edeceğim.

 

 

Selamlar,

Mert Özyılmaz

Uygulama Danışmanı

 

 

Kaydet

Kaydet

Kaydet

2017-10-18T12:59:03+00:00