BASINÇLI TÜP ve TÜP DEMETLERİ İÇİN MEVZUATA UYGUN İZLENEBİLİRLİK

Ana Sayfa>BASINÇLI TÜP ve TÜP DEMETLERİ İÇİN MEVZUATA UYGUN İZLENEBİLİRLİK

BASINÇLI TÜP ve TÜP DEMETLERİ İÇİN İZLENEBİLİRLİK

Tüp takip sistemi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geliştirilen tüp, tüp demeti ve gazın izlenebilirliğini sağlayan servis sistemidir. Bakanlık, tüp takip sistemini, bir çok türde basınçlı gaz, tüp ve tüp demetinin güvenli bir şekilde dolaşımının sağlanması ve bu tüplerin satın alımından hurdaya ayrılmasına kadar tüm süreçte izlenmesi için oluşturmuştur.

Bu amaçla, bakanlık tarafından 22/01/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de bir tebliğ yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Bu tebliğ; Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (SGM-2015/2). Bahsi geçen tebliğe (SGM-2015/2) buradan ulaşabilirsiniz. Bu tebliğin amacı; sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir basınçlı gaz tüplerinin toplumun can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini sağlayacak şekilde ilgili mevzuata uygun olanlarına dolum yapılması ve kullanım sırasındaki periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri usul ve esaslarını belirlemektir.

Bu tebliğin İzlenebilirlik başlıklı 11. maddesine dayanılarak hazırlanan usül ve esaslar çerçevesinde de; “Tüp ve Tüp Demetlerininin İzlenilebilirliğine İlişkin Usül ve Esaslar” başlıklı mevzuat yayınlanmıştır. Bu mevzuatla da tüp dolum tesislerinin, satıcıların, bayilerin ve A tipi muayene kuruluşlarının Bakanlık tarafından oluşturulan tüp takip sistemine entegre edilmesi de zorunlu hale getirilmiştir.

Mevzuattaki tanımlarına göre; A Tipi Muayene Kuruluşu; taşınabilir basınçlı ekipmanların periyodik kontrolünü içerecek şekilde, TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında TÜRKAK’tan akredite olan muayene kuruluşunu, bayi/satıcı; tüp ve/veya tüp demetlerinin, dolum tesisi adına veya kendileri tarafından kullanıcılara, satış ve dağıtım hizmetlerini yapan gerçek veya tüzel kişiyi, dolum tesisi; sınaî ve tıbbi gazların dolum, satış ve dağıtım hizmetlerinin yapılması amacıyla ilgili mevzuata uygun, gerekli izin, ruhsat ve belgelere haiz sınaî ve tıbbi gazların tüplere ve tüp demetlerine dolumun gerçekleştirildiği tesisini ifade ediyor. Bu arada bir dip not olarak belirtelim; mevzuattaki tanımına göre tüp demeti de birden fazla tüpün bir çelik konstrüksiyon içinde manifold ile birbirine bağlı olduğu tüp demetini ifade ediyor.

Adı geçen tüm taraflar basınçlı tüp ve tüp demetlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın izleme sistemine entegre etmek zorundalar. Bu kapsamda Bilim ve Sanayi Bakanlığı’nın yayınladığı mevzuata göre dolum tesisi ve A Tipi Muayene Kuruluşlarının TTS’ye 4 Mayıs 2017 tarihine kadar entegre olması, bayi/satıcıların tüp takip sistemine 1 Ekim 2017 tarihine kadar entegre olması şarttı. Bakanlık, 3 Ekim’de yayınladığı duyuruyla 1 Ekim tarihini 1 Aralık 2017’ye kadar uzattı. Duyurulara buradan ulaşabilirsiniz. Bu tarihe kadar dolum tesisi ve bayi/satıcılar karekod etiketi olmayan tüp ve/veya tüp demetlerinin dolum ve satışını yapamaz durumdalar.

“Tüp ve Tüp Demetlerininin İzlenilebilirliğine İlişikin Usül ve Esaslar” başlıklı mevzuatı buradan inceleyebilirsiniz.

 

Tüp Takip Sistemine Entegrasyonlar Çerçevesinde Dünya İçecek Devinde Neler yaptık?

Kola, bira gibi gazlı içecek üreten firmalar da belirli basınçta muhafaza etmeleri gereken içecekler için kullandıkları basınçlı tüpleri bu yönetmelik çerçevesinde Bakanlığın sistemine entegre etmek zorundalar.

ARETE olarak,  bakanlığın bahsi geçen mevzuatta belirttiği üzere tüp ve tüp demetlerinin tüm yaşam döngüsünü izlemek amacıyla oluşturduğu tüp takip sistemine entegrasyonlar kapsamında dünyaca ünlü bir içecek firmasında bir çok gerekli uygulamayı hayata geçirdik. Tüp ve/veya tüp demetlerinin dolum tesisine girişini, doldurulmasını, dolum tesisinden çıkışını, dolum tesisi tarafından bayi/satıcıya veya kullanıcıya verilmesini ve tekrar kullanıcı, bayi/satıcıdan dolum tesisine geri verilmesini içerecek şekilde tüm teslim aşamalarının entegrasyonunu içeren projeler kapsamında;

•    Tüp tescil ve tüp tanıtma işlemleri
•    Tüp dolum işlemleri
•    Bayi, depo ve müşteri transferleri/iadeleri
•    Tüp satın alma
•    Tüp hurda çıkışları
•    Kimlik hatalandırma
•    Karekod rezerve etme
•    Karekod kimliklendirme
•    Tüp reddetme
•    Muayene sonuçlarının alınması
Proje kapsamına ayrıca, muayeneye tüp gönderme/alma gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan mobil tüp takip sistemi geliştirilmiş ve bakanlık mevzuatına uygun bir şekilde entegre edilmiştir. Bu projenin önemli yanlarından biri; benzer bir çok projede bulunmayan mobil tarafı. Tüm işlemler SAP mobil sistem üzerinden de takip edilebiliyor.

Türkiye’nin önde gelen içecek firmalarında gerçekleştirdiğimiz referans tüp takip sistemi projelerimizle ilgili sizi bilgilendirelim. Bu alanda deneyimlerimizden yararlanarak tüp takip sistemi projelerinizi güvenle hayata geçirebilirsiniz.

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Örnek projelerimizle ilgili bilgi isteyin.

2018-01-15T17:56:18+00:00