e-İRSALİYE İLE SEVKİYAT SÜREÇLERİ NASIL DİJİTALLEŞİYOR?

Elektronik İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye uygulaması, mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeleri içeren uygulamadır.

İlgili tebliğe göre, düzenlenen e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Mali Mühür Nedir?

İrsaliye düzenleyenin kimliği ve irsaliyenin değişmezliği, tüzel kişi mükelleflerde mali mühürle, gerçek kişi mükelleflerde mali mühür veya nitelikli elektronik sertifika ile sağlanacaktır. Peki Mali Mühür nedir? Mali Mühür, GİB adına TÜBİTAK tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir . Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulmuştur.

Yürürlüğe Girme Tarihi / Zorunluluk 

  • 1/12/2016 tarihinde teknik kılavuzlar yayınlandı.
  • 25/8/2017 tarihinde tebliğ taslağı yayınlandı.
  • Mükellefler 1.1.2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye düzenleyip gönderebilecekler.
  • Kullanmaya başladıkları tarihten sonra 3 ay boyunca mükellefler hem kağıt irsaliye hem de e-İrsaliye kullanabilir.
  • 1.1.2019 tarihinde bütün e-Fatura kullanıcısı şirketler, e-İrsaliye uygulamasını kullanmak zorunda olacak.

e-İrsaliye uygulamasından nasıl yararlanılır?

Tam Entegrasyon Yöntemi

Bilgi işlem sistemleri yeterli olan mükellefler, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-İrsaliye uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler.

Mükellefler kendilerine ait bilgi işlem sistemleri ile GİB e-İrsaliye sistemine entegre olabilir, elektronik belge olarak düzenledikleri irsaliyeleri, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile GİB sistemine gönderebilirler.

Özel Entegratör Aracılığıyla Entegrasyon

Bilgi işlem kapasiteleri yeterli olmayan ya da bu yükümlülükleri üstlenmek istemeyen mükellefler, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-İrsaliye uygulamasını GİB tarafından yetkilendirilmiş bir entegratör aracılığı ile kullanabilirler.

SAP Sertifikalı e-İrsaliye’nin avantajları

ARETE olarak iş ortaklığı çerçevesinde sunduğumuz SAP sertifikalı e-irsaliye çözümüyle, bütün süreçler SAP içerisinde takip edilebilir ve SAP haricinde ikinci bir portal/sistem/web sayfasına ihtiyaç duyulmaz. Mevcut durumda kullanılan irsaliye işlem kodu aynı şekilde kullanılır ve yeni bir işlem kodu/süreç tanımlamaya gerek duyulmaz. Gelen/Giden irsaliye ve bu irsaliyelerin uygulama yanıtını kabul etme, yeni uygulama yanıtı oluşturmak gibi bütün bu işlemlerin takip edileceği bir SAP kokpitine sahip olan e-irsaliye çözümünde, irsaliye üzerinde “Karekod” barkodu yer alır ve böylece işlem SAP içerisinde yapılır. Bu işlem için ikinci bir sisteme gerek duyulmaz. e-Fatura/e-İrsaliye numarası eşleştirmeye olanak sağlayan çözüm, gelen irsaliyelerin depoda el terminali ve/veya mobil cihazlardan (SAP Fiori) irsaliye kabul/kısmi kabulü ve depoda kabul/kısmi kabul edilen irsaliye bilgilerinin merkez ofiste SAP üzerinden takip edilebilmesi sağlar.

Sürekli ve Hızlı Destek Hizmeti

Ürünler 12 aylık ücretsiz bakım hizmeti ile birlikte sunulur. Takip eden yıllar için ayrıca bakım anlaşması müşterilerin tercihine sunulur. Bakım Hizmetleri GİB tarafından yapılan güncellemelere paralel olarak ürün versiyonunun yükseltilmesi ve üründen kaynaklı problemlerinin giderilmesi hizmetlerini  içerir.

  • Kolay erişilebilir “Online Ticket” sistemi
  • Proje Yöneticisi (SPOC-Single Point Of Contact)
  • Acil taleplerde 2 saat geri dönüş süresi
  • Sistem üzerinde yazışma takibi
  • Ticket raporlama

SAP kullanıcısıysanız tüm irsaliye sürecinizi SAP sisteminiz içinde tamamen SAP arayüzü ile yönetmek için hemen bize ulaşın: sales@arete.com.tr

2018-06-03T15:24:07+00:00