SAP ERP 6.0 YAPISINDAKİ FI FONKSİYONLARI

SAP ERP  yapısındaki tüm sistemin finansal çerçevesini belirleyen SAP ERP FI (Mali Muhasebe) çözümüne bir önceki blog yazımda giriş yapmıştım, bu yazımda da SAP ERP FI konusunda biraz daha detaya girerek gerek ana modül gerekse çok kullanılan alt modüller hakkında detay bilgiler vermeye çalışacağım.

Yenilikler

Mevcut yapıyı daha iyi hale getirmek adına öncelikle yapılan yeniliklerden bahsetmem gerekirse; SAP ERP Finansal Uygulamalar yapısındaki bileşenler, bugünkü muhasebe ve raporlama gerekliliklerini karşılamak için, aşağıdaki şekilde de gösterdiğim gibi birkaç yeni ve daha önceden mevcut olan fakat yenilenerek işlevsellik kazandırılmış fonksiyon ve donanıma sahiptir.

 

Anahtar İşlevleri

SAP ERP Finansallar modülü, finansal muhasebe, yönetim muhasebesi, tedarik zinciri yönetimi ve varlık yönetimi gibi alanlarda gerekli iş desteğinin sağlanmasını, likidite ve nakit yönetimini doğru olarak planlayarak finansal performansı geliştirmeyi hedefler.

Birden fazla muhasebe defterinin bakım gereksinimini ortadan kaldıran SAP ERP FI hem finansal hem de yönetsel muhasebeyi tek bir uygulama olarak kapsamlı bir şekilde kullanabilmenize olanak sağlar.

Geleneksel genel muhasebe çözümleri, kurum çapında raporlama gereksinimlerini karşılamak için birden çok uygulamayı bir araya getirmenizi isterken, SAP ERP FI size tek bir uygulama da bütün defterlerin (satış masrafları, konsolidasyon, kar merkezi vs.) oluşturulması kolaylığını sağlar.

Finansal Muhasebe Bileşenleri

 


Satıcılar Muhasebesi (FI-AP)

Tek düzen hesap planında 320 kebir hesabı altında takip edilen, tüm tedarikçilerin bütün verilerini kayıt altına almak ve yönetmek için kullanılır.SAP ERP FI-AP, satın alma sürecini kapsayan entegrasyon yapısının ayrılmaz ve en önemli parçasıdır. Likidite planlamasını optimize edebilmek ve sağlıklı bir raporlama yapabilmek için, Nakit Yönetimi (Cash Management) uygulamasına veri sağlar. SAP ERP FI-AP modülü kullanılarak atılan kayıtlar, ilgili işlem temel alınarak eşzamanlı olarak çeşitli Muhasebe Defterlerine kaydedilir.

Tedarikçi faturalarının sorunsuz ve hızlı bir şekilde ödenip, denkleştirilebilmesi için otomatik ödeme programı kullanılabilir. ARETE olarak geliştirdiğimiz e-ödeme entegrasyonu ile ilgili daha detaylı bilgileri içeren blog yazımda, farklı bir başlık altında ayrıca anlatmaya çalışacağım.

Müşteriler Muhasebesi (FI-AR)

Satıcılar Muhasebesine benzer özellikte olup müşteriler için bütün verileri kayıt altına almak ve yönetmek için kullanılır. SAP ERP FI-AR, satış yönetimi sürecini kapsayan entegrasyon yapısının ayrılmaz ve en önemli parçasıdır. Açık kalemleri görüntülemek ve yönetmek için çeşitli araçlara sahiptir. Nakit Yönetimi (Cash Management) ile bağlantılı olarak, etkin kredi yönetimi ve optimize edilmiş likidite planlaması için gerekli verileri sağlar.

Müşterilerinize borçlarının hatırlatılması için esnek uyarı programları oluşturabilecek esnek yapı mevcuttur. Müşteri ve satıcılarınızla, daha az zaman ve iş gücü harcayarak mutabakat sağlayabileceğiniz, fiori arayüzü kullanarak geliştirdiğimiz e-mutabakat programı ile ilgili daha detaylı bilgileri içeren blog yazımda, farklı bir başlık altında ayrıca anlatmaya çalışacağım.

Duran Varlık Muhasebesi (FI-AA)

Şirketlerin, sabit kıymetlerinin ve yapılmakta olan yatırımlarının yönetimini yapabildiği, farklı muhasebe defterleri altında kayıt altına alabildiği ülke veya sektör ayırmaksızın kullanılabilen bir alt modüldür. Bu alt modülden yapılan amortisman ve faiz hareketleri direkt olarak SAP ERP FI ve CO modüllerinden raporlanabilmektedir.

Bankalar Muhasebesi (FI-BL)

Bu alt modül banka ana verilerinin yönetimi ve nakit dengesi yönetimine ek olarak gelen ve giden ödemelerin muhasebeleşmesi ve raporlanması için de kullanılır. Elektronik ödeme entegrasyonu sağlanarak iş akışının hızlanması sağlanabilir.

Banka hesaplarının, finans ve muhasebe departmanları arasındaki tutarlılığı yapılabilecek en hızlı sürede sağlaması için geliştirdiğimiz e-hesap özeti entegrasyonu ile ilgili daha detaylı bilgileri içeren blog yazımda, farklı bir başlık altında ayrıca anlatmaya çalışacağım.

Defteri Kebir Muhasebesi (FI-GL)

Genel muhasebe ile ilgili bütün defterlerin oluşmasını sağlayan verileri üreten SAP sisteminin tüm uygulama bileşenleri ile entegre modülüdür. Esas görevi, harici muhasebe ve hesapların resmini kapsamlı bir çerçevede sunmaktır. Sistemdeki tüm ticari işlemleri kaydeder ve raporlar. Uçtan uca bütün operasyonel alanları entegre edilmiş olan bir şirket, muhasebe verilerinin her zaman tam doğru ve mutabakata bağlı olmasını sağlar. Yasal mevzuata uygun olmasının yanı sıra, paralel muhasebe, segment raporlaması, yasal mevzuata uygun yönetim raporlamasının entegrasyonu, satışların maliyeti gibi modern muhasebe gerekliliklerini yerine getirmektedir.

Genel hatlarıyla SAP ERP 6.0 yapısındaki FI fonksiyonları hakkında bilgi vermeye çalıştım, sonraki yazılarımda yenilenmiş defteri kebir mimari yapısı, yenilenmiş özellikleri, S/4HANA Finance ile toplamlar tablolarının yapısındaki değişiklikler, S/4HANA Finance 1709 versiyonu ile yapılan kilit değişiklikler, fiori ara yüzünün FI uyarlama ve kullanımına etkisi gibi spesifik konulara yer vermeye çalışacağım.

Selamlar,

SAP FI Uygulama Danışmanı

Gürhan Kutsal

Bilgi için tıklayın

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

 

2017-12-25T10:29:17+00:00