ENTEGRE FİNANS SÜREÇLERİ İÇİN SAP FI

SAP ERP sisteminde farklı iş alanlarına odaklanan çeşitli çözümlerinden birisi olan ve SAP ERP yapısındaki tüm sistemin finansal çerçevesini belirleyen SAP-FI (Mali Muhasebe) çözümü; kuruluşların muhasebe ve finans bölümlerinin faaliyetlerini güvenilir bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlıyor.

SAP FI çözümü, sektör fark etmeksizin herhangi bir kuruluşta, finansal işlemlerin ve raporların, yasal faaliyetlerini takip edebilmesi için kilit rol oynamaktadır. Farklı ülkelerdeki, farklı para birimleri olan birden fazla küçük veya büyük ölçekli kuruluşu izlemek, raporlamak ve konsolide etmek için esnek bir yapıya sahiptir. FI çözümünde farklı muhasebe standartlarına (VUK, UFRS, SPK) göre kayıt ve raporlama yapmak mümkündür.

SAP FI çözümü, satış ve dağıtım (SD), malzeme yönetimi (MM), üretim planlama (PP), insan kaynakları (HR), maliyet muhasebesi (CO) çözümleri ile bütünleşmeyi (entegrasyon) sağlar ve kullanıcıya satış siparişi, satın alma siparişi veya malzemelerin hareketi gibi işlemleri derinlemesine inceleme olanağı tanır.

SAP-FI ALT MODÜLLERİ NELERDİR?

SAP FI çözümü altında farklı finansal ve muhasebe fonksiyonları, bu alt çözümlerle sağlanır:

  • Defteri Kebir Muhasebe (FI-GL)

İşletmeyle ilgili tüm muhasebe kayıtlarının tutulduğu, otomatik işlemlerin yapıldığı ve oluşan verilerle raporların alındığı alt çözümdür. Finansal muhasebeye etkisi olan ticari işlemler doğrudan FI-GL alt çözümüne gerçek zamanlı olarak veya diğer SAP çözümlerinden ve FI alt çözümlerinden bütünleşik olarak gönderilir.

  • Müşteriler Muhasebesi (FI-AR)

SAP’nin, SD çözümüyle bütünleşik olarak çalışarak müşterilerle ilgili kayıtların oluşturulduğu, cari hesap durumunun takibinin yapıldığı ve ilgili raporların alındığı alt çözümdür.

  • Satıcılar Muhasebesi (FI-AP)

SAP’nin, MM çözümüyle bütünleşik olarak çalışarak satıcılarla ilgili kayıtların oluşturulduğu, cari hesap durumunun takibinin yapıldığı ve ilgili raporların alındığı alt çözümdür.

  • Duran Varlık Muhasebesi (FI-AA)

Sabit kıymetlerin satın alımından elden çıkartılmasına kadarki süreç dahilinde amortisman çalışmaları, maliyet hesabı gibi işlemlerin otomasyonunu ve oluşan verilerin raporlamasını içeren alt çözümdür.

SAP FI ÇÖZÜMÜNÜN AVANTAJLARI NELERDİR?

SAP FI, dünya çapındaki en kapsamlı finansal yönetim çözümlerinden birini sunmaktadır. SAP FI kullanarak, kurumsal performansınızı arttırabilirsiniz. SAP FI çözümü, ​​değişen işletme durumlarını hızlı bir şekilde okumanızı, değerlendirmenizi, yanıt vermenizi ve etkili stratejiler üretmenizi sağlar.

SAP FI çözümünde, ödeme programı ile ödemelerin güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi sağlandığı gibi kısmi olarak ödenen belgeler üzerinden kalan bakiyenin de kolaylıkla görülmesi sağlanır. Sistemdeki ödeme işlevi ile de seçilen cari bazında herhangi bir fatura olmadan da ödemelerin, avansın gerçekleştirilmesi mümkündür. SAP standart ödeme sisteminin yeterli gelmediği noktalarda işletmeniz için ek uygulamalara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu noktada ARETE olarak, SAP FI çözümü altındaki ödeme işlevine (F110-F111) ek olarak geliştirdiğimiz tamamlayıcı uygulamalar sayesinde ödeme işlemlerinin kontrolünün her aşamada elinizde olmasını sağlıyoruz.

Örneğin; E-hesap özeti ürünümüz sayesinde müşteri tahsilatlarının da banka servis entegrasyonu ile geliştirilen çevrimiçi olarak sisteme kayıt edilmesi sağlanır. Satıcı ve müşteri mutabakatları için geliştirdiğimiz ve fiori ekranlarıyla desteklediğimiz e-mutabakat ürünümüz sayesinde, mutabakat sağlama işlemi optimal sürede tamamlanır. Yabancı para birimi değerlemesi, amortisman, gelecek yıllara ait gider ve gelir kalemleri, vadeli alacak ve borçların sınıflaması gibi programlar ile dönem kapanışlarındaki harcanan zaman ve yapılan hatalar en düşük seviyede tutulur.

SAP FI ve geliştirdiğimiz FI çözümleriyle ilgili detayları sonraki blog yazılarımda devam edeceğim.

Selamlar,

SAP FI Uygulama Danışmanı

Gürhan Kutsal

2017-10-19T14:47:23+00:00