ÜRETİM SÜREÇLERİNDE S/4 HANA DÖNÜŞÜMÜ

Günümüz tüketicilerinin tüketim alışkanlıkları teknolojiye bağlı olarak sürekli değişiyor. Bu değişimin bugün geldiği noktada tüketiciler; hızlı, istenilen yerde ve zamanda rekabetçi fiyatlarla sunulan kaliteli ürünlere ulaşmayı bekliyor. Hatta kişiselleştirilmiş ürünler bir tık daha önde diyebiliriz.

Bu tüketim davranışları da kaliteli, hızlı ve kişiselleştirilmiş üretim ortaya koyması gereken üretici işletmeler için, rekabette daha büyük bir mücadele doğuruyor.  Birden fazla tesise ve ayrı yerlerde depolara sahip üretici işletmeler, birde farklı sistemler kullandığında manuel müdahaleler ve dolayısıyla hata oranları artıyor. Bu da yüksek bir sahip olma maliyetine, taleplere yeterince yanıt verememeye, eksik veya yanlış bilgiler nedeniyle de zayıf bilgi birikimine neden oluyor.
Dinamik ve kaynak kısıtlı bir çevre için dijitalleştirilmiş hızlı bir üretim süreci olmaksızın, günümüz müşterilerinin taleplerine cevap vermek giderek daha da zorlaşıyor. Günümüzde üretim ve dağıtım süreçlerini otomatize edecek bir çok yerli ve yabancı yazılım bulunmakla birlikte, üretim süreçlerinden optimum verimin sağlanması için en iyi yaklaşım, üstün entegre bir sistemi sağlayan ileri dijital teknolojileri uygulamak olmalı. Düzenlenmiş iş süreçlerinin, büyük veri analizi ve kaynak optimizasyonu sağlayan ileri dijital teknolojilerin başında, bu dijital teknolojinin çekirdeği SAP S/4HANA geliyor. SAP S/4HANA üretim süreçlerinde verimi arttırmakla birlikte, uzun vadeli geliştirme esnekliği de sağlayan bir teknoloji yatırımı olarak karşımıza çıkıyor.

SAP S/4 HANA,  gelişmiş makine öğrenimi ve algoritmalarının yanı sıra Nesnelerin İnterneti (IoT)  uygulamalarına da bağlanabilmesiyle, daha iyi  operasyonel süreçler için planlama ve yürütme süreçlerinde eşsiz bir koordinasyon sağlıyor. SAP S/4HANA, pazara ve müşteri taleplerine dair en güncel bilgileri sağlıyor. Böylece imalat süreçleri; imalat kaynakları ve imalat kapasitesi, optimum üretim verimliliği ve ürünlerin karlı ve zamanında teslimi için doğru sıralamada işliyor.

SAP S/4 HANA,  planlama ve uygulama süreçlerinin optimum koordinasyonunu sağlıyor; planlamadan çalışma alanına ve sonrasına kadar üretim döngüsünün tümünü kapsıyor.

SAP S/4 HANA İŞLETMENİZE NELER KATAR?

S/4 HANA,  yeniden tasarlanan veri yapılarıyla veri akışını hızlandırır ve tüm sistemi basitleştirirken optimize edilmiş kullanıcı arabirimleri sunar.
• Gelişmiş planlama (PP-DS) çözümleriyle stok maliyetini düşürür.
• Canlı envanter verileri ve büyük ölçüde azaltılmış malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) işlem süresi; şeffaflığı ve taleplere yanıt vermeyi hızlandırır.
• Daha hızlı kararlar alınmasını sağlar ve üretim performansını optimum seviyeye çıkarır.
• En ince ayrıntı seviyesinde analizle planlama, yürütme, tahmin ve simülasyon hakkında anında bilgi sağlar.
• Basitleştirilmiş kullanıcı deneyimi sunar.
SAP Fiori kullanıcı deneyimini, üretim sürecinin her alanında, tüm cihazlarda ve istenilen yerde ve  kişiselleştirilmiş ekranlarla kullanma olanağı sunar.
• Müşterilere özel ihtiyaçları karşılamak için özelleştirilmiş teklifler, çok yönlü yapılandırmalar ve bölgesel ve yerel gereksinimlere göre son derece değişken talepler sunarak pazara hitap edilmesini sağlar.

S/4 HANA ÜRETİM YETENEKLERİ

1-Planlama ve Çizelgeleme

SAP Fiori’ye dayalı kullanıcı merkezli UI ile desteklenen hızlandırılmış MRP
• Üretim planlaması ve ayrıntılı çizelgeleme (PP / DS)

2-Üretim Operasyonları

• Temel üretim (production)
• Temel taşeronluk
• Temel dış süreçler
• İmalat kontrolü
• Tekrarlayan imalat
• Kanban
• Just-in-time (JIT)

3-Kalite Yönetimi

• Kalite mühendisliği
• Kalite muayenesi
• Kalite iyileştirme

SAP S/4HANA ÜRETİMDE NASIL DEĞER YARATIYOR?

S/4 HANA, SAP HANA bellek içi teknolojisiyle optimize edilmiş  yeni nesil üretim planlama (MRP) süreçleri sunuyor. S/4 HANA  ile, planlama ve üretim süreçlerinin tümü entegre çalışıyor ve piyasadaki talep değişikliklerine gecikmeler olmadan daha hızlı uyum sağlanıyor.

Kaynak:sap.com

1-Planlama ve Çizelgeleme

Planlama ve çizelgelemede başlıca sorunlar, geleneksel ERP fonksiyonları ve S/4HANA’nın getirdiği yenilikler

Planlama ve çizelgelemede başlıca sorunları; farklı planlama ve çizelgeleme sistemlerinin kullanımından kaynaklı veri entegrasyonu gecikmelerinden dolayı hataların ortaya çıkması, planlama durumunun analizinin zaman alması, planlama sürecindeki gerçek zamanlı olarak değişen taleplere yanıt verme sürecinde esnek olamamanın getirdiği yanlış planlamalar olarak sıralayabiliriz.

Geleneksel veritabanı ile çalışan ERP  sisteminde planlama ve çizelgeleme süreçlerinde planlama, önceden belirlenmiş zamanlarda, önce çeşitli sistemlerden konsolide edilmesi gereken verilerle çalışmakta. Planlama ve ERP  sistemlerinde mevcut olan ayrı üretim planlama süreçleri, stok yönetimi ve planlama sistemlerinin MRP için ERP  ile entegrasyona ihtiyaç duyması söz konusu. S/4 HANA  yükseltmesi ile gelen yeniliklerde ise bir MRP çalışması, ayrıntılı çizelgelemeyi ve MRP’yi otomatik olarak destekliyor. Sistemin çalışması için farklı sistemlerle koordinasyon gerekli değil, ana verilerin ve işlem verilerinin planlamayla kesintisiz entegrasyonu var. İhtiyaçlarınızı, tedarikçinizle birlikte üretim programınıza uyumlu hale getirerek malzeme akışlarını optimize edebilirsiniz.

S/4 HANA Planlama ve Çizelgeleme Faydaları

S/4 HANA Planlama ve Çizelgeleme çözümleri, üretim döngü süresinin azaltılmasını ve üretim planlama fonksiyonu verimliliğinin artmasını sağlıyor.
İyileştirme konularına bağlı olarak gelir kaybını azaltıyor, toplam üretim maliyetlerinde düşüş ve zamanında teslimat performansında artış sağlıyor.

2-Üretim Operasyonları

Üretim operasyonlarında yaşanan genel sorunlar

• Kurumsal planlamaya entegrasyonu olmayan farklı tesisler arasındaki shop-floor sistemlerinin kurulmasının yönetiminde ortaya çıkan kişi başı maliyetlerin yüksekliği,
• Farklı fabrikalarda birden fazla shop-floor sistemi bulunan karmaşık ve pahalı sistemler ve yüksek toplam sahip olma maliyeti (TCO),
• Mühendislikten imalata kadar, malzeme fatura bilgileri ve tasarım değişikliklerinin verimsizliği veya geçici olarak el değiştirmesi,
• Kullanılan uygulamaların shop-floor çalışanları için kullanım zorlukları nedeniyle çalışanların, merkezi terminallerden malzeme talep etmeleri ve bunun sonuncunda çıkan hata ve gecikmeler,
• Özelleştirme taleplerini maliyet etkin bir şekilde karşılamak için sınırlı sistem esnekliği ve otomasyonu,
• Karmaşık bir ekosistem olmasından dolayı, işbirliğinin zorlaşması. İşbirliği için; her üreticinin, hizmet sağlayıcının veya ekipman operatörünün, ekipman ve bileşenlerle ilgili veri alışverişi yapabilmesi için, her bir iş ortağına ayrı ayrı bağlanması gerekir.

Üretim operasyonlarında geleneksel  ERP ve S/4 HANA  ile gelen yenilikler

SAP ERP  yazılımı, kurumsal planlamada uçtan uca entegre bir çözüm sunuyor, fakat iş ortaklarıyla bağlantı kurmak için fazla manuel efor gerektiriyor. SAP ERP, Varyant Konfigürasyonu (VA) ve sipariş üzerine üretim ve sipariş bazında senaryolar için çözümler sunuyor.
Üretim içgörüleri elde etmek içinse, SAP BusinessObjects  iş zekası çözümleri gibi analitik araçları kullanarak BT departmanını destekliyor.

S/4 HANA’ daki en önemli özellikler olan yeni veri modelleri ve fonksiyonları, sistem gerekliliğini azaltıyor. Her sistemde ayrı ayrı ana veri yaratılmıyor, örneğin ilgili tüm ürünler için ERP ve tedarik zincirinde ana malzeme tek. Üretim sürecinde 3D görünümlü ürün bilgisi sağlıyor, üretim planlaması, sipariş onayları ve kompleks montaj imalatı için SAP Fiori  uygulamaları bulunuyor. Planlamadan yürütmeye tüm taşeronluk sürecini iş ağıyla entegre bir şekilde yönetme olanağı sunan S/4 HANA, dış iş gücünü üretim yürütme sürecine entegre etme; zaman ve malzeme teslimatlarını yönetme olanağı da sunuyor. S/4 HANA,  içinde gömülü gelen, tam zamanında üretim ortamında malzeme hareketlerinin kontrolü amacıyla kullanılan bir çizelgeleme yaklaşımı olan Kanban ve JIT ile, gelen ve giden malzeme akışlarıyla tam zamanında üretimi destekliyor.
Kaynaklar içinde zaman veya parça gecikmeleri gibi darboğazlara dayalı gerçek zamanlı uyarı sistemi içeren S/4 HANA,  tesis performans analizi
Shop-floor kokpit ve üretim yöneticisinin operasyonları yönetmesi için bir gösterge paneli olan SAP Fiori raporlama uygulamasını, yine tek sistem üzerinde sunuyor. Geleneksel ERP’deki farklı yürüyen planlama, üretim ve raporlama süreçlerinin tümünü bir arada, daha da kolay ve hızlı şekilde sunuyor.

S/4 HANA Üretim Operasyonları Faydaları

• Toplam üretim maliyetlerinde düşüş
• Üretim teknolojisi maliyetinde azalma
• Üretim masrafında düşüş
• İmalatın doğrudan iş gücü maliyetinde azalma
• Üretim fazla mesai maliyetinde azalma
• BT’nin toplam maliyet bedelinde azalma

3-Kalite Yönetimi

Kalite yönetiminde genel sorunlar ve geleneksel ERP

Kalite yönetim süreçlerinde genel olarak karşılaşılan sorunları; dağıtık sistemlere bağlı olarak kalitenin uçtan uca görünmesi güçlüğü, yerel veya departmansal kalite yönetimi odağını şirket çapında değiştirme, üretimden teslimata kadar tasarımın her aşamasındaki uyumsuzluğun önlenememesi olarak sıralayabiliriz. Kalite sorunlarını yönetmek için gerçek zamanlı simülasyon yapma veya tahmin yapma kabiliyetinin olmaması, denetim sonuçlarının kayıt kalitesinin zaman alıcı ve yetersiz olması da yine kalite yönetim süreçlerindeki başlıca sorunlardan.

Geleneksel ERP’de kalite yönetimi ile ilgili işlevler kalite mühendisliği, kalite denetimi ve kalite iyileştirme alanlarını kapsayan tedarik zinciri ile entegredir. Quality Management (QM) ve Quality Issue Management (QIM) için farklı sistemler mevcuttur ve bu farklı sistemler arasında entegrasyon yapılması gerekliliği bulunuyor. Geleneksel ERP’de özelleştirilmiş kullanıcı arayüzleri yok, jenerik kullanıcı arayüzleri bulunuyor.

S/4 HANA Kalite Yönetimi ile gelen yenilikler neler?

S/4 HANA,  Quality Management (QM) ve Quality Issue Management (QIM) yeteneklerini kullanarak entegre ve basitleştirilmiş bir çözüm sunuyor.
Basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü ve yeni kullanıcı kurulumu özelliğiyle; kalite teknisyeni, kalite mühendisi, kalite planlayıcısı, kalite yöneticisi, kalite denetçisi ve kalibrasyon teknisyeni için SAP Fiori kullanıcı deneyiminde yeni rollerle desteklenen temel QM süreçleri sağlıyor. Kalite teknisyeninin üretkenliğini artırmak için gelişmiş ve basit kullanıcı deneyimi sunuyor. Kalite teknisyenlerinin muayene sonuçlarını kolay ve verimli bir şekilde kaydetmesini sağlayarak kalite güvencesi uygulamasında etkinlik artışı sağlıyor. Geleneksel ERP’de yetersiz ve zaman alıcı olan denetim sonuç kayıtları için SAP Fiori  uygulamaları sağlıyor. Ürün uyumluluğu ve kalite gereksinimlerini destekleyecek kalite denetimleri sağlamakla birlikte, iyileştirilmiş kalite ölçüm sonuçları, kalite sapmalarını gerçek zamanlı izleme ve istisna yönetimi özellikleri de sunuyor. S/4 HANA Kalite Yönetimi, Internet of Things (IoT) bağlantısı ve tahminleyici analitik (predictive analytics) ile QM ve QIM yeteneklerini kullanan, entegre ve basitleştirilmiş kalite yönetimi sunuyor.

S/4 HANA Kalite Yönetimi Faydaları

• Kalite ve uyumluluk sorunlarından dolayı gelir kaybını azalır.
• Hurda değerini azalır.
• İmalatı azalır.
• İmalat kalitesinde iş gücü maliyetini azaltır.

S/4 HANA üretim fonksiyonları, toplam üretim maliyetlerinde % 10’a* varan azalmaya, üretim döngüsü süresinin% 10’a* kadar düşürülmesine, hurda değerinin % 25’e* kadar düşürülmesine, tedarik süresinin kısaltılmasına, farklı sistem konsolidasyonunda % 30* azalmaya ve karlılık artışına önemli katkılar sağlıyor. Sonraki yazılarımızda S/4 HANA’nın diğer fonksiyonlarının geleneksel ERP ile karşılaştırmasını ve faydalarını ele almaya devam edeceğiz.

SAP S/4 HANA ile ilgili daha detaylı bilgi için S/4 HANA bilgi istek formunu doldurarak bize ulaşın,teknik danışmanlarımızla sizi hemen bir araya getirelim.

Selamlar,

Eren Gül Aydın-ARETE Pazarlama ve Satış Geliştirme Müdürü

*kaynak: sap.com

 

2018-01-15T17:45:42+00:00