E-İRSALİYEDE HANGİ YÖNTEM, HANGİ ÇÖZÜM?

1/12/2016 Tarihinde teknik kılavuzları  ve 25/8/2017 tarihinde tebliğ taslağı yayınlanan e-İrsaliye uygulaması ile ilgili 3 Ağustos 2018 tarihinde 134 maddelik yeni bir taslak yayınlandı. Taslak tebliğde e-İrsaliye ile ilgili olarak merak edilen bir çok soruya yanıt var diyebiliriz.

Bu blog yazısında, e-İrsaliye  kullanma zorunluluğu olan firmalardan en çok duyduğumuz soruların bu taslak tebliğde verilmiş yanıtlarına göz atacağız. Öncelikli gelen sorular, e-İrsaliyenin iş süreçlerinde nasıl kullanılacağından çok temel olarak kullanılacak yöntemler, çözüm veya entegratör değişiklikleri üzerine.  Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu konulara taslak tebliğinde nasıl yanıt veriyor bakalım.

Taslak tebliği bu linkten inceleyebilir veya hem merak ettiklerinizi öğrenmek hem de SAP sertifikalı e-İrsaliye  ürününü görmek için bize ulaşabilirsiniz.

Mükellefler 1.1.2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye  düzenleyip gönderebilecekler. Bu tarihten önce, e-İrsaliye  uygulaması ile ilgili yeterli bilgiyi edinmekte ve kullanılacak e-İrsaliye  çözümünü, kullanılacak yöntemi ve özel entegratörlük yöntemi kullanılacaksa çalışılacak özel entegratörü de belirlemekte yarar var.  2018 yılı son çeyreğinde E-İrsaliyeye geçmek isteyen firmalar bir anda yoğunlaşacak ve bu yoğunluğun içinde hizmet almaktansa belki biraz daha erken davranmak ve bu uygulama geçişlerini zamana yaymak da firmanıza kolaylık sağlayabilir.

E-İrsaliye geçişi dolayısıyla, destek süreçlerinden memnun olmadığınız diğer e-Devlet uygulamalarını ve entegratörü hemen değiştirme kararı da alabilirsiniz. Böylelikle e-İrsaliye  uygulamasına geçerken tüm e-devlet çözümlerinizi daha iyi bir platformda yönetebilme fırsatını değerlendirmiş olursunuz. Çünkü yasal zorunluluğu olan bu uygulamaların destek süreçlerinin sağlıklı olması çok kritik. Çözüm ortağınızı belirlerken ticket platformları sağlıklı olan, hızlı geri dönüş alabildiğiniz, muhataplarınızın belli olduğu destek süreçlerine sahip olanları önceliklendirmek, sorun yaşamamanız ve iş ortaklığının sürekliliği açısından büyük önem arz ediyor.

e-İrsaliye taslağında yöntemler ve entegratörler

Mükellefler e-İrsaliye uygulamasından hangi yöntemlerle faydalanabiliyor sorusuna GİB, 3 farklı yöntem ile yanıt veriyor: Tam Entegrasyon yöntemi olarak adlandırdığımız firmaların kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine direkt entegrasyonu yoluyla, Özel Entegratörlük yöntemi dediğimiz Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla ve GİB portalı aracılığıyla.

Öte yandan çokça karşılaştığımız bir soru olan tam entegrasyon veya özel entegratörlük yöntemlerinden hangisi ile ilerlenmesi gerektiği veya kullanılan yöntemlerin değiştirilip değiştirilemeyeceği konusunda GİB, yayınladığı son taslağın 6. maddesinde, e-İrsaliyede belirlenecek yöntemin e-Faturada kullanılan yöntem ile aynı olmasını zorunlu tutuyor.

Yani e-Fatura mükellefisiniz ve e-Fatura uygulamasında özel entegratör yöntemini seçmişseniz e-İrsaliye uygulamasında da özel entegratör yöntemini kullanmalısınız veya e-Faturada tam entegrasyon yöntemi seçmişseniz e-İrsaliyede de tam entegrasyon yöntemi ile ilerlemek zorundasınız.

e-Fatura uygulamasında GİB PORTAL kullanıyorsanız, yine e-İrsaliye uygulamasında GİB PORTAL yöntemini kullanmak durumundasınız. Bunun için GİB PORTAL’de kullanıcı bilgileri kısmında “e-İrsaliye kullanmak istiyorum” bölümünü işaretlemeniz yeterli.

GİB, e-İrsaliye’de kullanılan yöntemin e-Fatura da kullanılan yöntem ile aynı olmasını zorunlu tutarken taslağın 11. maddesinde çalışılan çözüm sağlayıcının aynı olup olmaması konusunda firmaları serbest bırakıyor. Yalnızca e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarının aynı entegratör üzerinden kullanılmasını şart koşuyor.

% 100 SAP ARAYÜZÜNE SAHİP SAP SERTİFİKALI e-İRSALİYE ÇÖZÜMÜ

e-İrsaliye  uygulaması arayışındaki SAP kullanıcısı şirketler için tüm süreçlerin SAP içerisinde takip edilmesi, SAP haricinde ikinci bir portal/sistem/web sayfasına ihtiyaç duyulmaması, iş akışını ve takibini hızlandıracak konular. Bununla birlikte bir çok kolaylığı bir arada sunduğumuz  e-İrsaliye ürününün diğer özellikleri şöyle: Ürün, gelen/giden irsaliye ve bu irsaliyelerin uygulama yanıtını kabul etme, yeni uygulama yanıtı oluşturma gibi bütün bu işlemlerin takip edileceği bir SAP kokpitine sahip. İrsaliye üzerinde “Karekod” barkodu yer alıyor ve bu işlem SAP içerisinde yapılıyor ve yine bu işlem içinde ikinci bir sisteme gerek duyulmuyor.

Ürün, e-Fatura ve e-İrsaliye  numarası eşleştirmeye olanak sağlamasının yanında, mevcut durumda başka bir e-Fatura uygulaması kullanıyorsanız Fatura/İrsaliye numarası bazında uyarlamanın otomatik yapılması imkanı da sunuyor.  Gelen irsaliyelerin depoda el terminali ve/veya mobil cihazlardan (SAP Fiori) irsaliye kabul/kısmi kabulü ve depoda Kabul/Kısmi kabul edilen irsaliye bilgilerinin merkez ofiste SAP üzerinden takip edilebilmesi de yine ürünün özellikleri arasında.

ABAP yazılım diliyle geliştirilmiş e-İrsaliye ürününü kullanmanız halinde firmanıza sağlanacak user exitlerle her türlü geliştirme ve uyarlamayı ihtiyaçlarınıza göre sonradan yapabilirsiniz. Ürün standardına dokunmadan yeni süreçler uyarlayabilirsiniz ve herhangi bir ezilme olmaz.

DESTEK SÜREÇLERİNDE HIZ VE KALİTE

Kolay erişilebilir “Online Ticket” Sistemi üzerinden destek süreçleri yönetilen e-İrsaliye ürünü için acil taleplerinizde ortalama geri dönüş süresi yalnızca 2 saat. Sistem üzerinde yazışma takibi ve ticket raporlama özellikleri de bulunan destek süreci, müşteri devamlılığını % 90’ların üzerinde tutuyor.

Olabildiğince sade ve hızlı işleyecek süreçler için tasarlanmış olan e-İrsaliye çözümü ile ilgili detaylı bilgi edinmek için mutlaka bize ulaşın.

Yeni taslak ve e-İrsaliye süreçleri hakkındaki bir sonraki blog yazımda görüşmek üzere.

Sorularınız ve yorumlarınız için: erengul.aydin@arete.com.tr

Selamlar,

Eren Gül Aydın

2018-08-15T17:28:36+00:00