ARETE KDV İade Çözümü 2020-10-26T14:45:38+00:00

ARETE KDV İade Çözümü

“Hammaddelerinizden, giderlerinizden ve duran varlıklarınızdan doğan KDV iadelerini, maliyet ve zaman tasarrufu sağlayarak SAP sistemi içerisinde yönetebilirsiniz.”

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edilen KDV iade raporlarınızı, SAP sistemi içerisinden çıkmadan FIFO yöntemiyle hesaplayabilir ve oluşturduğunuz tabloyu dışarı aktarabilirsiniz.

KDV İade Farklarını Kolaylıkla Yönetin

KDV İade Çözümü Nedir?

Yurtiçinde ya da yurtdışında yapılan üretimlerde, şirketler üretim yaparken kullandıkları malzemeleri ihraç etmek veya iç piyasaya satmak üzere satın aldılar ise, alım ve satım arasında oluşan KDV farkını geri alabilmek için beyanda bulunmak durumundadırlar. KDV iade beyanı yaparken bu satışlarda söz konusu olan malların üretiminde kullanılan malzemelerin, hangi satın alma faturaları ile alındığını, miktar ve KDV tutar bilgilerini önceden belirlenmiş sabit bir formatta Maliye Bakanlığı Vergi Dairesine iletirler. Tüm ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) programları ile entegre çalışabilen ARETE KDV İade Çözümü’ nün nihai çıktısı, beyanda bulunmak için kullanılan bu excel formatını çıkartarak, KDV iade taleplerinizi elektronik ortamda yapabilmenizi sağlar.

KDV İade Çözümünün Adımları

İade KDV Kokpit’i SD (Sales & Distribution) modülü ile başlamaktadır. SD kısmı “İade KDV Satış Fatura Listesi” olarak tek adımdan oluşmaktadır. İade KDV Satış Fatura Listesi intaç tarihine göre ihracat faturalarını bulup kaydetmektedir.

KDV İade Çözümünde ikinci kokpit adımı CO (Controlling) adımıdır. Bu kısım “İade KDV Tüketim Miktarlarının Hesaplanması” ve “CO Malzeme Standart Tüketim Detay Raporu” olmak üzere 2 adımdan oluşmaktadır.

İlk adımı; İade KDV Tüketim Miktarlarının Hesaplanması. Bu adım ile SD tarafından ihracata konu olan faturalarda ki kalemlerin satış miktarı oranında ürün ağacına bakılarak tüketim miktarları hesaplanmaktadır.

İkinci adımı; CO Malzeme Standart Tüketim Detay Raporu’dur. CO Malzeme Standart Tüketim Detay Raporu adımı raporlama amaçlıdır. İade KDV Tüketim Miktarlarının Hesaplanması adımında hesaplanan tüketim miktarları raporlanabilmektedir.

MM (Materials Management) adımında, bir satış faturası için üretimde kullanılmış malzemelerin satın alma faturalarının bulunmasıdır.

MM KDV İade kokpiti aşağıdaki gibi 7 adımdan oluşmaktadır;

  • İade KDV Alım Fatura Yaşlandırma Programı – Satış Faturaları
  • Yüklenilen KDV Listesi Geri Alma Programı – Satış Faturaları
  • İade KDV Alım Fatura Excel’e Aktarım Programı
  • Alım Faturaları Manual Kapama Programı
  • Kesinleşmiş Fatura Çıktısı
  • Satın alma Faturaları Durum Raporu
  • Satış Fatura Detay Listesi

Son kokpit adımı FI (Financial Accounting) adımıdır. FI bölümü “İndirilecek KDV Raporu” olarak tek adımdan oluşmaktadır. İndirilecek KDV raporu, seçilen dönemin KDV beyannamesine konu olan indirilecek KDV’yi listelemektedir. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilecek olan, KDV excel çıktısı da buradan alınarak elektronik ortamda gönderilebilir.

Demo için hemen bize ulaşın