Blog

Blog 2017-08-01T12:45:27+00:00
  • ARETE BAKIM ONARIM İŞLEMLERİ FIORI ÇÖZÜMÜ

ARETE BAKIM ONARIM İŞLEMLERİ FIORI ÇÖZÜMÜ

ARETE BAKIM ONARIM İŞLEMLERİ FIORI ÇÖZÜMÜ SAP PM (Plant Maintenance) Nedir? PM (Plant Maintenance/Bakım Onarım) modülü; bir işletmedeki tüm bakım onarım faaliyetlerinin sistem üzerinden takibini sağlayan SAP modülüdür. SAP PM modülünde işletmedeki bakım aktivitesine tabi tutulması gereken tüm ekipmanların arızi/arıza faaliyetleri kayıt altına alınır, bakım işlemleri planlanır, işçilik aktiviteleri [...]

24.08.2021|
  • ARETE COOLER FIORI PAKETİ

ARETE COOLER FIORI PAKETİ

ARETE COOLER FIORI PAKETİ Cooler paketi, soğutucu ekipmanı takibinin SAP üzerinden yapılabilmesine; soğutucu ekipmanların hareketlerinin Fiori ve/veya el terminali üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirebilmenize olanak sağlar. Cooler-Fiori paketi ile ekipman hareketlerinin kolay bir şekilde yapılabilmesi, ariyet sözleşmelerinin tetiklenmesi, soğutucu ekipmanları stok kontrolü ve ekipman stok yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi [...]

06.07.2021|
  • ARETE Kalibrasyon Süreçleri Çözümü

ARETE Kalibrasyon Süreçleri Çözümü

ARETE Kalibrasyon Süreçleri Çözümü Kalibrasyon ve Doğrulama Nedir? Kalibrasyon işlemleri, bir ölçüm cihazının belirlenmiş koşullar altında ölçüm standart doğruluğunu; bilinen bir başka test cihazı veya sistemleri kullanarak ölçülmesi işlemidir. Günümüz koşullarında kalibrasyon ve doğrulama işlemleri, kaliteli ürün üretimi sürekliliğini sağlayabilmek ve ürün standartlarını oluşturabilmek için yerine getirilmesi gereken temel [...]

18.03.2021|
  • ULUSLARARASI RAPORLAMA STANDARTLARI (IBCS)

ULUSLARARASI RAPORLAMA STANDARTLARI (IBCS)

ULUSLARARASI RAPORLAMA STANDARTLARI (IBCS) IBCS (International Business Communication Standards),  iş iletişim sürecini belirli bir standart altında birleştirerek global alanda kavramsal, algısal ve anlamsal  tutarlılığı hedefleyen, İş İletişimi Standartları Derneği tarafından geliştirilmiş bir standartlar grubudur. İş iletişimi üzerinde geliştirilen bu standartlar (IBCS) İş Analitikleri-Raporlama  alanında gereken özenli ve anlamlı içeriği oluşturmaya büyük [...]

01.03.2021|
  • TALEBE DAYALI MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI (DDMRP)

TALEBE DAYALI MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI (DDMRP)

TALEBE DAYALI MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI (DDMRP) Tedarik zinciri  yönetimindeki trendlerin değişmesiyle ortaya çıkan Talebe Dayalı Malzeme İhtiyaç Planlaması (DDMRP), envanterleri ve malzemeleri planlamak için farklı bileşenlerden oluşan çok kademeli ve yenilikçi bir metodolojidir. Optimal hedef, mümkün olan en düşük envanterde yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak ve nitelikli satışları arttırmaktır. Bunu ancak malzeme akışlarını [...]

23.02.2021|
  • VERİ ÖN İŞLEME SÜRECİ

VERİ ÖN İŞLEME SÜRECİ

VERİ ÖN İŞLEME SÜRECİ Tedarik Zinciri Planlama Çözümleri kapsamında, talep planlama süreçlerinin detaylarını paylaşacağım blog serimizin ikincisinde, Gelişmiş (İleri Seviye) İstatistiki Tahmin Methodlarına değinmeden önce tarihsel verinin tutarlılığını oluşturmak için tarihsel verideki aykırı değerlerin tespiti veya düzeltilmesini sağlayan faktörlere değineceğim. Gelişmiş İstatistiksel Tahmin Modelleri İşletmeler için ihtiyaçlar doğrultusunda geleceği en [...]

09.03.2020|