e-DÖNÜŞÜM I e-Devlet Çözümleri 2020-09-18T18:50:19+00:00

ARETE e-Çözümler

Manuel olarak yürütülen tüm finansal operasyonları e-Dönüşüm çözümlerimiz ile dijitalleştiriyoruz.

Manuel İşleyen Süreçler Elektronik Ortamda


e-Çözümlerle ilgili daha fazla bilgi alın.

Dijital Dönüşümü Yakalayın

Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesini ve tüm tarafların tek kaynaktan bilgilendirilmesini amaçlayan Genel Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 19.10.2019’da yürürlüğe giren Tebliğde; e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Defter kullanıcılarını yakından ilgilendiren güncel düzenlemeler ve zorunluluklar getirildi.

Bilgi ve Teklif İsteyin

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?