ARETE BAKIM ONARIM İŞLEMLERİ FIORI ÇÖZÜMÜ

SAP PM (Plant Maintenance) Nedir?

PM (Plant Maintenance/Bakım Onarım) modülü; bir işletmedeki tüm bakım onarım faaliyetlerinin sistem üzerinden takibini sağlayan SAP modülüdür. SAP PM modülünde işletmedeki bakım aktivitesine tabi tutulması gereken tüm ekipmanların arızi/arıza faaliyetleri kayıt altına alınır, bakım işlemleri planlanır, işçilik aktiviteleri takip edilir ve yedek parça tüketimleri veya hizmet satın almaları gibi oluşan bakım masrafları takip edilir. Ayrıca bakım onarım faaliyetleri bir işletmenin temel birimlerindendir ve diğer işletme birimleri -örneğin satın alma, maliyet muhasebesi, stok yönetimi- süreçleri ile entegre çalışır.

ARETE Bakım Onarım İşlemleri Fiori Çözümü

ARETE PM Fiori çözümü, yukarıdaki belirtilen tüm işlemlerin yanı sıra sahadaki aktivitelerin anlık olarak takip edilmesini, personel verimliliğini ve saha aksiyonlarının detaylı analizlerinin yapılmasını hedefler. Temel olarak;

  • Fiori üzerinde tasarlanan kullanıcı dostu ekranlar ile mobil cihazlar üzerinden sahadan giriş imkanı sağlanır. Böylece veri girişi hızlandırılır ve gerçek zamanlı takip sağlanır.
  • Ekipman, teknik birim, personel numarası, yedek parça malzeme numarası vs. için barkod/karekod kullanılarak hem giriş hatalarının ortadan kaldırılması hem de sürecin daha hızlı ilerletilebilmesi sağlanır.
  • Ortak sebebi olan farklı bildirimlerin birbirleri ile doğru şekilde ilişkilendirilip, gerçek arıza sayısının, müdahale ve çözüm sürelerinin, tekrarlayan sorunların sistemden kolaylıkla alınabilmesi sağlanır.
  • Dinamik iş akışı yapısı ile süreç bazlı iş durumları etkin şekilde takip edilir.
  • Planlı bakım ana verisi; çok daha kolay ve esnek olarak oluşturulur. Yeni tasarlanan sipariş planlama ekranı ile bir yıllık bakım işlemi tek bir ekran üzerinden görüntülenebilir. Siparişi yaratılabilir/ötelenebilir. Bu ekran üzerinden malzeme temin süreleri görüntülenebilir. Böylelikle bakım işlemleri planlaması tek ekran ile yönetilebilir. Bu sayede hat duruşları ile planlı bakımların üst üste getirilmesi çok daha etkin yapılabilir.
  • Cihazlar (sayaçlar, kestirimci bakım…) ve/veya MES sistemleri (duruşlar, bakım bildirimleri…) entegrasyon imkanı ile sahadan veriler doğrudan alınabilir.

ARETE Danışmanlık Bakım Onarım İşlemleri Fiori Çözümü üzerinde 8 Fiori ekranı mevcuttur. Bu ekranlar bakım onarım işlemlerinin takibinin yapılacağı bildirim, sipariş ve teyit ekranları ve raporları, malzeme hareketlerinin gerçekleştirileceği ve depo stoklarının kontrol edilebileceği malzeme veri giriş ekranı, sayaç girişlerinin yapılabileceği ölçüm veri giriş ekranı ve özellikle üretim birimlerinin müdahale ettiği küçük çaplı arıza, onarım, kontroller gibi işlemlerin girişinin kolaylıkla yapılabileceği operatör müdahale ekranıdır.

Temel Kurgu

Arızi/Arıza Süreçler:

Sahada herhangi bir arıza iş talebi Fiori üzerindeki geliştirilen bildirim yaratma ekranından açılır. Bu ekran; sade, seçilen iş türüne göre gelen alanlar dinamik yapıdadır. Barkod okuma ile ekipman veya teknik birim doğrudan seçilebilir. Tablet üzerinden fotoğraf, doküman eklenebilir.

Açılan bildirim ilgili bakım ekibinin ekranına düşer. Bu noktada push notification ile iş atanan ekibin tabletine bildirim gelebilir.

Açılan iş talebi, ilgili ekibin personeli tarafından görüntülenir ve siparişe çevrilir. Siparişe çevrilme aşamasında planlı iş tarihleri girilebilir veya aynı işe istinaden ek bir çalışma gerekiyorsa işlem adımı eklenebilir.

Bundan sonraki süreçte açılan siparişe teyit işlemleri uygulanır. Bu sayfaya kullanıcı dostu arayüzler ile sipariş içerisinden ulaşılabilir. Bakım aktivitesi yürüten personelin yapacağı işlem detayları teyit belgeleri üzerindeki teyit tipleri ile takip edilir. Örneğin: İşe başladım, işi bitirdim gibi işlem detayları birer teyit tipidir ve teyit tipleri, yapılan işin türüne, personele ve işlem adımına göre dinamik olarak belirlenir. Bir önceki işlemin arkasından gelebilecek teyit tipleri ve tiplere göre girilmesi gereken alanlar iş türlerine göre belirlenir. Her bakım personeli için ayrı ayrı tutulur.

Bakım personeli yapılan iş için başka bir  bakım ekibine iş atayabilir. Yapılan müdahale ile ilgili gerekli bilgiler bu ekranlar üzerinden girilerek süreç tamamlanır.

Teyit Tipleri sayesinde açılan iş emrinin anlık durumu efektif şekilde takip edilebilir. Böylece bakım personellerinin üzerindeki anlık iş bilgisi, hangi işe istinaden hangi adımları uyguladığı, hangi malzemeleri tükettiği ve aktif çalışma süreleri net şekilde raporlanabilir.

Planlı Bakım Süreçleri:

Periyodik bakımlarda, görev listeleri oluşturulacak ve görev listelerinde yapılacak periyodik bakımın detayı, kullanılacak malzemeler, dış hizmet satın alması, işçilik süresi gibi bilgiler tutulacaktır. Periyod takip ekranı ile oluşturulan görev listelerine periyod ataması yapılacaktır. Periyodlar hem sayaç bazlı hem de süre bazlı takip edilebilecektir.

Sipariş planlama ekranı üzerinden zamanı gelen periyodik bakımlar; çizelge yöntemi ile, ilgili tarihte görünecek ve siparişin yaratılmasına imkan sağlayacaktır. Planlı bakımlarda kullanılacak yedek parçalar için sipariş içerisinde otomatik rezervasyon oluşturulacak ve MRP kullanılıyor ise otomatik malzeme planlamaya dahil edilecektir. Aynı mantık ile planlı bakıma istinaden alınacak dış hizmetler ana veride mevcut ise, sipariş yaratılmasıyla beraber otomatik olarak satın alma talebi oluşturulacaktır. Saha işlemleri için arıza sürecindeki Fiori ekran yapısıyla süreç devam ettirilecektir.

Planlı bakım ana verisi yönetimi yukarıdaki yapı ile birlikte çok daha kolay ve esnek olarak oluşturulur. Örneğin; sipariş planlama ekranı ile bir yıllık bakım işlemi tek bir ekran üzerinden görüntülenebilir, siparişi yaratılabilir ve ötelenebilir. Bu ekran üzerinden malzeme temin süreleri görüntülenebilir. Böylelikle bakım işlemleri planlaması tek ekran üzerinden yönetilebilir. Bu sayede hat duruşları ile planlı bakımların üst üste getirilmesinin çok daha etkin yapılabilmesi sağlanır.

Malzeme Tüketimleri:

Her bakım işlemini yürüten personel adına bir zimmet deposu açılır. Bakım operatörü bir işe istinaden malzeme tüketimi yapmak istediğinde kendi üzerine aldığı malzemeleri tüketebilir.

Malzemeleri kendi deposuna alabilmek için sistemde teslim tesellüm mantığı çalışır. Sonuç olarak bakım personeli, yedek parça deposundan malzeme almak istediğinde depo sorumlusu ilgili malzemeyi personel deposuna transfer işlemini yapar, bakım personeli verilen malzemeyi kendi deposuna kabul ederek karşılıklı onay işletir. Malzemenin tekrar depoya iade edilmesi gereken durumda ise tam tersi süreç işletilir. Bu veri girişleri Fiori üzerinden kolay girişlerle ve tek adımda yapılabilir.

Depomdan Çıkış Ekranı

Depoma Giriş Ekranı

Depo Stokları Sorgulama Ekranı

Bu yöntem, bakım personelinin üzerindeki anlık malzeme bilgisi takip edilebileceği gibi zimmetleme mantığı işletildiğinden malzeme kayıplarına karşı da etkilidir.

Ölçüm Değeri Girişleri:

Bir ekipmanın sıcaklık, basınç veya çalışma saati gibi ölçüm değerlerinin girişinin yapılabileceği ekrandır. Bu ekran üzerinden ilgili ekipman seçilerek/barkodu okutularak ölçüm girişi yapılacak nokta seçilir ve son ölçüm bilgileri ekranda görüntülenir. Yeni değerin girişi yapılarak süreç tamamlanır.

Ölçüm belgesi girişleri için Fiori ekranı kullanılabileceği gibi Non-SAP sistem entegrasyonları ile de sahadan anlık olarak okunabilir.

Operatör Müdahalesi:

Operatör müdahale ekranı, bakım onarım personelleri dışında kolay arızalara müdahale eden ekipler için tasarlanmış ekrandır.

Bu ekran ile basit arızalar, onarım işlemleri, günlük kontrol işlemleri tek ekran üzerinden yapılabilmektedir. Ayrıca aynı ekran üzerinden müdahale edip çözümlenemeyen arızalar bakım ekibine atanabilir. Böylece kayıt altına alınamayan işlerin takibi yapılır, veri girişleri hızlanır ve etkin takip sağlanır.

Detaylı bilgi ve proje ihtiyaçlarınız için bize ulaşabilirsiniz.

Hande Bostancıoğlu,

SAP PM Takım Lideri

2021-08-24T18:24:09+00:00