ARETE Kalibrasyon Süreçleri Çözümü

Kalibrasyon ve Doğrulama Nedir?

Kalibrasyon işlemleri, bir ölçüm cihazının belirlenmiş koşullar altında ölçüm standart doğruluğunu; bilinen bir başka test cihazı veya sistemleri kullanarak ölçülmesi işlemidir. Günümüz koşullarında kalibrasyon ve doğrulama işlemleri, kaliteli ürün üretimi sürekliliğini sağlayabilmek ve ürün standartlarını oluşturabilmek için yerine getirilmesi gereken temel unsurlardandır.

Kalite yönetim süreçlerinin  vazgeçilmez bir parçası haline gelen bu işlemler, üretimlerde kullanılan cihaz çeşitliliğinin artması ile birlikte, farklı alanlardaki çeşitli ölçüm cihazlarının kontrol işlemlerine tabii tutulması ve bir sistem dahilinde yürütülmesi gerekliliğini doğurmuştur.

Özellikle tesislerdeki büyük ve küçük ölçekli ölçüm cihazlarının yerinde veya laboratuvar ortamında kalibrasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kalibrasyon periyodlarının takibi, mobil çözümlerin uygulanması ve dinamik ölçüm yapıların oluşturulması için ihtiyaç haline gelmiştir.

ARETE Kalibrasyon-Doğrulama Süreçleri Çözümü

ARETE PM-QM Kalibrasyon süreci fabrika bünyesinde kullanılan kalibrasyon ekipmanlarının yönetim ve takibinin SAP sisteminde Fiori ekranları  ile mobil yönetimine  olanak sağlamaktadır.

Kalibrasyon projesi ile birlikte, firmaların ekipman yönetiminin detaylı ve doğru bir şekilde yapılması, kalibrasyon ve doğrulama süreçlerinin takip edilmesi, yapılacak el terminali entegrasyonlarıyla  veri girişlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması ile manuel işlemlerden kaynaklanan hataların önüne geçilmesi hedeflenir ve süreçlere ilişkin konsolide raporların alınabilmesi sağlanır.

Kalibrasyon ve Doğrulama Sürecinin Temel Kurgusu

  • Ana Veri Yönetimi ve Planlama

Kalibrasyon ve doğrulama faaliyetlerinde kullanılan cihazlar (Kalibrasyona tabi cihazlar, referans cihazlar ve bu cihazların bağlı olduğu kalibrasyon noktaları vb.) sistemde ekipman olarak tanımlanmaktadır. Böylece sistemde güncel olarak tüm bu işlemlere tabi cihazların hangi noktalarda takılı olduğu, cihaz karakteristikleri ve hangi ölçüm cihazının hangi noktalara takılabileceğinin takibi yapılır. Bu kontroller Fiori  üzerindeki ekranlardan da sağlanabilmektedir.

Örnek: Ekipman Anaveri Sorgulama Ekranı

Proseslerde kullanılan ölçüm cihazlarının türlerine göre ortak bir genel görev listesi oluşturulur. Ölçüm yapılacak değerler cihazın özelliklerine göre dinamik olarak sistem tarafından belirlenir. Böylece ana veri eforunda  tasarruf sağlanıp iş aşamalarının takibi kolaylaşır. Tasarlanan periyod takibi ile ekipmanlar bazında hem sayaç hem zaman bazlı periyod hesaplamalarının kolay girişi hedeflenir. Planlama ekranı ile önümüzdeki bir yıllık yapılması gereken işlemler haftalık ve günlük olarak çizelge yapısında gösterilerek planlamalarda kolaylık sağlanır.

  • Ölçüm Girişleri ve Proses

Siparişlerinin oluşturulması ile yapılacak kalibrasyon veya doğrulama  işlemleri Fiori  listeleme ekranlarında görüntülenir. Bu noktada cihaz barkodu okutularak da ilgili siparişe doğrudan ulaşılabilmektedir. Kalibrasyon veya doğrulama süreci eğer ilgili laboratuvarlarında yapılacaksa cihaz hattan sökülerek laboratuvar birimine bağlanır. Bu işlemler Fiori  ekranlarından anlık olarak yapılabilir.

Sonuç girişi ekranındaki girilmesi gereken ölçüm alanları her cihaz türüne göre; ölçüm yapılırken kullanılacak referans değerler ise cihaz bazında dinamik olarak hesaplanır. Ölçümlerin sisteme girişi ile birlikte belirsizlik, sapma, histerezis, fark  gibi değerler formül hesaplama yöntemi ile sistem tarafından hesaplanabilmektedir.

Sonuç giriş ekranı üzerinden fotoğraf ekleme, ilgili ölçüm için not ekleme, ölçüm sırasında kullanılan referans ekranların girişleri de yapılabilmektedir.

Örnek: Kalibrasyon Sonuç Giriş Ekranı

Tüm sonuçların girişi ile birlikte kullanım kararı önerisi sistem tarafından yapılır ve kullanım kararı verilerek ilgili kalibrasyon sonuç girişi işlemleri tamamlanmış olur. İlgili ölçüm cihazı tekrar hattaki yerine takılır ve yine Fiori  ekranları üzerinden yönetici onaylaması ile kontrolleri yapılır.

Son aşamada Kalibrasyon Sertifikası ve Kalibrasyon Etiketleri  sistem tarafından oluşturularak süreç tamamlanır.

Örnek: Kalibrasyon Sertifikası

Detaylı bilgi ve demo talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Hande Bostancıoğlu,

SAP PM/QM Uygulama Danışmanı

2021-03-18T16:47:18+00:00