SAP SİSTEMLERİ İLE UYUMLU, HIZLI ve GÜVENİLİR e-DEFTER ÇÖZÜMÜ

Elektronik Defter Nedir?

e-Defter (Elektronik Defter), Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda oluşturulmasını, kaydedilmesini, muhafaza edilmesini ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adıdır.

e-Defter‘in veri bütünlüğü mali mühür (e-İmza) ile sağlanmaktadır. Mali Mühür; Zaman Damgası TÜBİTAK tarafından sağlanan, belgenin “imzalanan zamanda” oluşturulduğunu ispatlayan dijital tasdik teknolojisidir. Mali mühür ve Zaman Damgası; GİB adına TÜBİTAK tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir ve Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulmuştur.

Neden e-Defter?

 • e-Defter, süreçleri kısaltır.
 • Baskı ve kağıt tasarrufu sağlar.
 • Noterlik masraflarını azaltır.
 • Yanlış bilgiyi düzeltmek daha kolay ve daha az maliyetli olur .
 • GİB’in istediği standartları destekler.
 • SAP kullanan firmalar için ek başka bir uygulamada işlem yapma zorunluluğunu ortadan kaldırır.
 • e-Defter özelinde tüm süreçler SAP üzerinden yönetilebilir .
 • Hızlı entegre edilir, proje süresi kısadır.
 • Yatırımın geri dönüşü yüksektir.
 • SAP içerisinden entegrasyonu izleyebilme ve raporlayabilme olanağı tanır.

e-Defter uygulamasından nasıl yararlanılır?

e-Defter Başvurusu

e-Defter sisteminden yararlanmak için GİB’e başvuru yeterlidir. Başvurusu onaylanan kurum tüm defter süreçleri için e-fatura.gov.tr portalını kullanmaktadır. Kullanılacak yazılım için de Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yazılım uyumluluk onaylı bir yazılım seçilmelidir.

 SAP SERTİFİKALI e-DEFTER ÇÖZÜMÜYLE HEM HIZLI HEM GÜVENLİ DEFTER TUTMA SÜREÇLERİ

Sunduğumuz SAP sertifikalı e-Defter çözümü, SAP ERP üzerinden GİB standardlarına uygun olarak defter verilerinin oluşturulması, imzalanması ve özetlerinin çıkarılması adımlarını kapsar.

e-Defter çözümü sistem mimarisi, Portal üzerinden GİB standardlarına uygun olarak defter verilerinin oluşturulması, imzalanması ve özetlerinin çıkarılması adımlarını kapsar.

Sunduğumuz e-Defter çözümü belge akışına göz atın:

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

e-Defter çözümümüzün öne çıkan özellikleri:

 • SAP A.G. sertifikalıdır; mecut SAP sisteminizle kullanılmasının uygunluğu, SAP sisteminizde yaptığınız z’li geliştirmelerle uyumu ve her hangi bir çakışma olmayacağı SAP garantisindedir.
 • SAP NetWeaver (ECC) üzerinden çalışır.
 • Kullanıcı tüm belge ve dosyalara tek sistemden erişirler.
 • Tüm işlemler SAP üzerinden yürütülür.
 • Ekstra lisans gerektirmez.
 • SAP PO/PI gerektirmez.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmıştır.
 • %100 SAP Kullanıcı arayüzü içerir.
 • Düşük maliyetlidir.
 • Proje süresi kısa, danışmanlık gereksinimi azdır.
 • 100’ün üzerinde firma tarafından kullanılmaktadır.
 • Destek ve bakım hizmetlerinde rakiplerinden ayrışır.

1 YIL ÜCRETSİZ BAKIM ve SÜREKLİ DESTEK HİZMETİ

e-Defter çözümü, 1 yıllık ücretsiz bakım avantajı ile birlikte sunulur. Takip eden yıllar için ayrıca bakım anlaşması müşterilerin tercihine sunulur. Bakım Hizmetleri GİB tarafından yapılan güncellemelere paralel olarak ürün versiyonunun yükseltilmesi ve üründen kaynaklı problemlerin giderilmesi hizmetlerini  içerir.

 • Kolay erişilebilir “Online Ticket” sistemi.
 • Firmaya özel Proje Yöneticisi (SPOC-Single Point Of Contact)
 • Acil taleplerde ortalama 2 saat geri dönüş süresi
 • Sistem üzerinde yazışma takibi
 • Ticket raporlama

Defter tutma süreçlerinizi dijital ortamda hızlı, güvenli ve SAP siteminize en uyumlu şekilde yürütmek için hemen bize ulaşın.

Bilgi formumuzu doldurun veya direkt mail ile bize ulaşın: sales@arete.com.tr

2018-06-27T13:45:55+00:00