TALEBE DAYALI MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI (DDMRP)

Tedarik zinciri  yönetimindeki trendlerin değişmesiyle ortaya çıkan Talebe Dayalı Malzeme İhtiyaç Planlaması (DDMRP), envanterleri ve malzemeleri planlamak için farklı bileşenlerden oluşan çok kademeli ve yenilikçi bir metodolojidir.

Optimal hedef, mümkün olan en düşük envanterde yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak ve nitelikli satışları arttırmaktır. Bunu ancak malzeme akışlarını stratejik olarak ayırarak, ürünlerin nerede, ne kadar stoklanacağını ve ortalama günlük kullanıma göre ne kadar tedarik edileceğini doğru planlayarak yapabilirsiniz.

MRP ve DDMRP

Günümüzde tedarik zinciri karakteristiği 1965’lere oranla hayli değişmiştir. Örneğin, tedarik zinciri ve ürün kompleksliği  ile ürün ve talep değişkenliği  düşükken bugün yüksektir. Aynı şekilde ürün ömür çevrimi ve müşteri tolerans süresi  uzun iken bugün kısadır. Uzun termin süresi olan parçalar geçmişte birkaç adet bulunurken bugün daha çok bulunabilmektedir.

MRP  ile DDMRP arasındaki farkları kısaca özetlemek gerekirse;

 • MRP (Materials Requirement Planning), son ürünler için tahminlere dayalı temel bir itme sistemidir.
 • Tahminlerin doğruluğu literatürde %50 – %60 civarı olarak tespit edilmiştir.
 • Tahmin tutarsızlığı, düşük seviye malzemelerin (Hammadde vb.) yüksek stok seviyelerine veya zamanında tedarik edilememelerine sebep olabilir.
 • DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning), öğelerin yalnızca talep edildiğinde bir düzeyden diğerine taşıdığı çekme sistemlerdir  ve MRP prosedürleri yerine, gerçek pazar gereksinimlerine göre yönetilmesinde yardımcı olur.

Anahtar Terimler

Ayrışma Noktası

Ayrışma noktaları (Decoupling Point)  DDMRP’nin temel yapı taşlarından biridir ve bir stok tutma  yapısıdır. Sistemde yapılan uyarlamalar, örneğin hangi ürünün hangi stokta tutulacağı, tedarik zincirindeki dalgalanmaları, gecikmeleri veya çok yüksek stok seviyelerini engellemek adına işaretleyebileceğimiz seviyelerdir. Bu seviyeler işaretlendiğinde sistem bunlarla ilgili dinamik stok seviyeleri tutmaya başlar ve tutarlılık sağlanır.

Süreç Akışı

DDMRP’nin  hangi noktalarda kullanılacağını detaylandıran akıştır.

 • Ayrıştırılmış Envanter Konumlandırma
 • Stok (Tampon) Seviyeleri
 • Dinamik Stok Düzenlemeleri
 • Talebe Dayalı Planlama
 • Görsel Yürütme

Kamçı Etkisi

Stoklama nedeniyle  gözlemlenen yığılma, talep varyasyonunun müşteriden tedarikçiye, tedarik zincirini arttıran bir kamçı etkisidir. Örneğin, müşterinin 20 birimlik gerçek talebi üzerinden yapılan yanlış tahminler, üreticinin tedarikçisine 100 birimlik ürün ürettirmesine sebep olabilir.

Sonuçta son ürüne girilen talep ne kadar saparsa en aşağıdaki kademe de dalga dalga artarak daha fazla sapmaya sebep olur. DDMRP’nin en öncelikli amacı  işte bu yanlış yansımayı yani kamçı etkisini en aza indirmektir.

Sınıflandırma

Ayrışma noktalarının nasıl belirlenmesi gerektiğini sınıflandırma sistemini  kullanarak belirleyebiliriz.

Örneğin;

 • Kullanım miktarına göre hesaplanan envanter değeri (ABC Analizi)
 • Günlük mal çıkış miktarındaki değişkenliğe göre hesaplanan envanter değişkenliği (XYZ Analizi)
 • Ürün ağaçlarında bileşenin ne sıklıkla geçtiği (PQR Analizi)

Termin ve Değişkenlik Faktörleri

Bu faktörler temelde stok seviyelerinin hesaplanmasında  kullanılan değerlerdir. SAP  tarafından bu değişkenler için standart değerler sunulmuştur. Ayrıca malzeme sınıflandırmanıza göre kendi değerlerinizi de tanımlayabilirsiniz.

Stok Seviyeleri

Tampon (stok) seviyesi  teklifleri, “Tampon Düzeylerini Yönet”  uygulaması aracılığıyla ürünleriniz için güvenlik stoğunu, yeniden sipariş noktasını  ve maksimum stoğu yönetmenize yardımcı olur.

 • Kırmızı alan, düşük stok seviyesini ve hemen karşılanması gereken ihtiyacı belirtir.
 • Sarı alan, tamponda orta seviyeyi yani ideal stok seviyelerinin altında ve ihtiyacın hemen karşılanması gereken seviyenin üstünde yer alır.
 • Yeşil alan  ise mevcut talebi karşılamak için ideal stok seviyesinde bulunulduğunu gösterir.

Talebe dayalı envanter yönetimi’nin ana hatlarına değindiğim blog yazımın uygulama detaylarını webinarımızdan izleyebilirsiniz.

Youtube: https://lnkd.in/dCswagr

Proje ihtiyaçlarınız için sales@arete.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

 

Ertuğrul Uyanık

Kıdemli Üretim Planlama Danışmanı

2021-03-01T17:09:23+00:00