ULUSLARARASI RAPORLAMA STANDARTLARI (IBCS)

IBCS (International Business Communication Standards),  iş iletişim sürecini belirli bir standart altında birleştirerek global alanda kavramsal, algısal ve anlamsal  tutarlılığı hedefleyen, İş İletişimi Standartları Derneği tarafından geliştirilmiş bir standartlar grubudur.

İş iletişimi üzerinde geliştirilen bu standartlar (IBCS) İş Analitikleri-Raporlama  alanında gereken özenli ve anlamlı içeriği oluşturmaya büyük katkı sağlıyor. Bilimsel çalışmalar sonucu belirlenen IBCS  standartları kullanılarak oluşturulan dashboard ve raporlar daha sade, evrensel ve doğru kararlar almaya yardımcı olacak şekilde oluşturulabiliyor.

IBCS temel olarak Kavram Kuralları, Algı Kuralları ve Anlam Kuralları olmak üzere 3 ana başlık ve onların altında detaylanan IBCS’in kendi tanımlamasına göre başarıya (“SUCCESS”) ulaşmayı sağlayan 7 kural setinden oluşmaktadır.

Kavramsal Kurallar (Say – Structure): İçerik mesajının en anlaşılır şekilde nasıl iletilebileceğini anlatır.

Algısal Kurallar (Express – Simplify – Condense – Check): Hangi durumlarda hangi görselleştirmelerin kullanılacağını anlatır. 

Anlamsal Kurallar (Unify): İş iletişiminin esas standardizasyonudur. İş iletişiminin tüm önemli ve sık kullanılan yönlerinin birleştirilmesini kapsar: Terminoloji, tanımlar, boyutlar, analizler ve göstergeler.

Başarı (Success) Kuralları:

  • Say: “Bir mesaj iletin”
  • Unify: “Yazım kurallarını uygulayın”
  • Condense: “Bilgi yoğunluğunu arttırın”
  • Check: “Görsel doğruluğunu kontrol edin”
  • Express: “Uygun görselleştirmeyi seçin”
  • Simplify: “Gereksiz parçalardan kaçının”
  • Structure: “İçeriği organize edin”

Say

Rapor ve sunumlarda olayın bütünü veya bir parçası farketmeksizin asıl amaç kullanıcıya bir mesaj iletmektir. Bu mesaj açıklama, kararlaştırma, netleştirme ve tavsiye şeklinde olabilir.

Unify

Aynı anlamı taşıyan her şey tutarlılık açısından aynı, taşımayanlar ise farklı gözükmelidir. Bu sayede bir anlam bütünlüğü oluşur. Bu kurallar içerik, terminoloji, ölçümler, vurgular, başlıklar ve analizler gibi tüm içerik parçaları için geçerlidir.

Condense

Küçük ve anlaşılır objeler kullanılarak tek bir sayfada bilgi yoğunluğu arttırılmalıdır. Bu sayede kullanıcı en kısa şekilde efektif bilgiye ulaşabilir.

Check

Görsel öğelerin içeriğin formatına göre doğru bir şekilde seçilmesi gerekir. Bu sayede en doğru ve en hızlı bir şekilde yanlış okumalara olanak tanımadan kullanıcının bilgiye ulaşması sağlanmalıdır.

Express

Mesajı en kolay anlamayı sağlayacak tablo, grafik ya da şemanın seçilmesi gerekir.

Simplify

Karmaşık ve dikkat dağıtıcı içeriğe hiçbir katkısı olmayan tüm görsel elementler rapordan çıkarılmalı, kullanıcıya rapor en sade hali ile iletilmelidir.

Structure

İçeriğin mantıksal bir şekilde organize edilmesi gerekir. Gruplamanın tutarlı, tam ve tekrarsız olması gerekir.

IBCS Standartlaştırma Örnekleri

Örnek 1:

Örnek 2:

IBCS standartlaştırması  öncesi ve sonrası grafiklerden de anlaşılacağı üzere bu başarı kuralları yöneticilerin karar verme süreçlerinin tüm aşamalarında verileri az zamanda daha derin ve kolayca analiz etme imkanı sunuyor.

Detaylı bilgi ve proje ihtiyaçlarınız için bize ulaşabilirsiniz.

Berkay Yılmaz

SAP BI Uygulama Danışmanı

2021-03-02T13:48:04+00:00