ÜNİVERSİTELER İÇİN KOLAY RAPORLAMA ÇÖZÜMÜ

Mevzuat gereği her yıl üniversitelerden istenen akademik/idari personel ve öğrenci sayısı, yerleşke büyüklüğü ve içeriği, ilgili dönemde gerçekleşecek olan bütçe kalemleri, öğrencilerin ve akademisyenlerin fakülte, bölüm, enstitü gibi alanlarda dağılımlarını gösteren bilgilerin, belli bir süre aralığında ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yayınladığı rapor formatına uyumlu olacak şekilde hazırlanma zorunluluğu vardır.

Eğitim kurumlarından talep edilen bu raporların, üniversitelerin yeni kayıt ve kayıt yenileme dönemleri ile çakışıyor olması üniversiteler açısından anlık raporlama yeteneğinin önemini arttırmaktadır.

TED Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz 5 farklı raporlama grubundan oluşan ve özellikle tüm üniversitelerde hazırlanması zorunlu olan raporların kolayca hazırlanmasını sağlayan grup, projenin en kritik kazanımlarından birisi olmuştur. Bu proje ile TED Üniversitesi, saniyeler içinde bugünün veya geçmişten herhangi bir dönemin verisini YÖK’ün yayınladığı formata uyumlu olacak şekilde hazırlayabilmektedir. Ayrıca yoğun dönemlerde bu raporlama yeteneğine sahip olmak çalışan memnuniyetini ve kuruma bağlılığı arttırdığı gibi aynı zamanda rapor hazırlama sorumluluğunun sisteme aktarılmasıyla insana bağlı hataların minimuma indirilmesini sağlamaktadır.

Raporlarda istenen ve bir çok veri modelinden beslenen bilgilerin rapor tablolarında konsolide edilmesi ise stratejik kararların alınmasında etkin rol oynamaktadır. Karar mekanizmasına yardımcı olacak bu önemli araç, aynı zamanda rektörlük makamının, Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından isteyecekleri bir çok rapora anında erişim imkanı sağlamaktadır.

Son olarak raporlama süreci ile ilgili bir diğer kritik bilgi, raporların oluşturulmasında, erişilmesinde ve paylaşılmasındaki süreçte kullanıcıların SAP Fiori’nin ön yüzlerini kullanmasıdır. Grafiklerle desteklenen ve cihaz bağımsız olarak kullanılabilen bu çözüm kullanıcılarına %100 kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Kullanılmakta olan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümünden bağımsız, raporlama süreçlerini dijitalleştirmek isteyen Eğitim Kurumları, formumuzu doldurarak ziyaret ve demo talebinde bulunabilirler.

17 Nisan Çarşamba Günü gerçekleştirdiğimiz “Üniversitelere Özel Dijital Çözümler” konulu webinar videomuza ulaşmak için tıklayın

 

Saygılarımla,

Görkem Karslı

SAP SLcM Business Development Manager

2019-07-30T16:55:36+00:00