VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNE İLİŞKİN GÜNCEL DÜZENLEMELER

Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesini ve tüm tarafların tek kaynaktan bilgilendirilmesini amaçlayan Genel Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 19.10.2019’da yürürlüğe girerek; e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Defter kullanıcılarını yakından ilgilendiren güncel düzenlemeleri ve zorunlulukları ARETE Blog’da özetledik.

Uygulamalar bazında önemli detayları yazının devamında bulabilirsiniz.

e-Fatura

  • 5 milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren,
  • 2020 ve devam eden yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükellefler, takip eden hesap döneminin yedinci ayının başından itibaren

e-Fatura Uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Arşiv Fatura

  • e-Fatura Uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile 19 Ekim 2019 tarihinden önce isteğe bağlı uygulamaya dahil olmuş olanlar 1 Ocak 2020 tarihine kadar,
  • e-Fatura Uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler ile 19 Ekim 2019 tarihinden sonra e-Fatura uygulamasına isteğe bağlı dahil olanlar 1 Temmuz 2020 tarihine kadar,
  • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları 1 Ocak 2020 tarihine kadar

e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçmek zorundadır.

  • e-Arşiv Fatura Uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi aşması halinde, e-Arşiv Fatura olarak GİB tarafından sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur.

e-İrsaliye

  • e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren,
  • ÖTV (I) ve ÖTV (II) listesinde yer alan malların satışını yapanlar, maden üretenler, şeker üretenler, gübre takip sistemine kayıtlı mükellefler 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren,
  • Sebze ve Meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren

e-İrsaliye Uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Defter

  • e-Fatura Uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler ve bağımsız denetime tabi olan ticari şirketler 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-Defter Uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Defterlerin özel entegratörlerde saklanma zorunluluğu: Elektronik ortamda tutulan defterlerin, vergi güvenliğini sağlamak ve olası teknolojik ataklara karşı tedbir almak amacıyla ikincil kopyalarının GİB sistemlerinde ya da Başkanlıktan izin alabilen güvenli saklamacı kuruluşlar bünyesinde, 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Özel entegratörlere imza yetkisi: e-Defterlerin, mükelleflerin kendilerine ait e-İmza veya mali mühürle imzalanması dışında, defter kayıtlarını tutan muhasebe meslek mensubunun ya da e-Defter oluşturma hizmetinden yararlandığı özel entegratör firmasının e-İmza ya da mali mührü ile imzalanabilmesi imkanı getirilmiştir.

Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Tebliği ayrıntılı olarak bu linkten inceleyebilirsiniz.

%100 SAP ARAYÜZÜNE SAHİP SAP SERTİFİKALI E-DEVLET ÇÖZÜMLERİ

SAP sertifikalı ve tamamen SAP sistemi içinde çalışan e-Devlet çözümlerimiz ile manuel işleyen fatura, defter, arşiv ve irsaliye süreçlerini dijitalleştiriyoruz.

Entegrasyon ve özel entegratörlük yöntemiyle sunduğumuz çözümlere aynı zamanda 1 yıl ücretsiz Bakım/Destek avantajı sağlıyoruz.

e-Devlet çözümlerimiz ile ilgili teklif ve demo talepleriniz için direkt mail ile bize ulaşabilirsiniz.

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

 

2019-10-24T15:03:01+00:00