TALEBE DAYALI MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI (DDMRP) WEBINARI

Tedarik zinciri yönetimindeki  trendlerin değişmesiyle ortaya çıkan Talebe Dayalı Malzeme İhtiyaç Planlaması (DDMRP), envanterleri ve malzemeleri planlamak için farklı bileşenlerden oluşan çok kademeli ve yenilikçi bir metodolojidir.

Optimal hedef, mümkün olan en düşük envanterde yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak ve nitelikli satışları arttırmaktır. Bunu ancak malzeme akışlarını stratejik olarak ayırarak, ürünlerin nerede, ne kadar stoklanacağını ve ortalama günlük kullanıma göre ne kadar tedarik edileceğini doğru planlayarak yapabilirsiniz.

Talebe dayalı envanter yönetimi, taleplerde meydana gelen öngörülemeyen değişimleri geleneksel MRP  prosedürleri yerine, gerçek pazar gereksinimlerine göre yönetilmesinde yardımcı olur.

ARETE Danışmanlık  Kıdemli Üretim Planlama Danışmanı Ertuğrul Uyanık’ın sunumuyla, DDMRP metodolojisinin diğer avantajlarını konuşacağımız webinarımıza aşağıdaki link üzerinden kayıt olabilirsiniz.

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kayıt: https://bit.ly/3bI0iIj

Bilgi için:

Gizem Güç – gizem.guc@arete.com.tr

2021-01-14T14:07:28+00:00