İHRACATTAN DOĞAN KDV İADELERİNİ YÖNETMENİN EN HIZLI YOLU: ARETE KDV İADE ÇÖZÜMÜ

Yurtdışına yapılan satışlarda KDV vergi oranı sıfır olduğundan, şirketler, üretim yaparken kullandıkları malzemeleri yurtiçinden KDV’li olarak satın aldılarsa, alım ve satım arasında oluşan bu KDV farkını geri alabilmek için beyanda bulunurlar. Bu beyanı yaparken, o ay yapılmış yurt dışı ihraç satış listelerini ve bu satışlarda söz konusu olan malların üretiminde kullanılan malzemelerin hangi satın alma faturaları ile alındığını, miktar ve KDV tutar bilgilerini önceden belirlenmiş sabit bir formatta iletirler.

Hazırladığımız ARETE KDV İade Çözümünün nihai çıktısı, beyanda bulunmak için kullanılan bu excel formatıdır. Programımız temelde 4 aşamadan oluşmaktadır. Sırası ile satış (SD), üretim/maliyet(CO), satın alma (MM) ve finans (FI) aşamalarından oluşur.

Satış tarafında, o aya ait ihracat satış faturaları listelenir. Listeleme yapılırken intaç tarihi baz alınmaktadır. Kullanıcı dilerse hariç tutmak istediği faturaları işaretleyebilir ve süreç dışı bırakabilir.

Üretim/maliyet adımında (CO), bu satış faturaları içerisindeki malların üretiminde kullanılan hammadde, ambalaj, kimyasal vb. malzemelerin fiili üretim miktarları bulunur, listelenir. Listede, satılan hangi mal için hangi miktarlarda hangi malzeme kullanılmış detaylı listelenebilir.

3. adım olan satın almada (MM) ise, bir satış faturasın için, üretimde kullanılmış bu malzemelerin satın alma faturalarının bulunmasıdır. Söz konusu malzemelerin, 2. Adımda belirlenen miktarlarına karşılık gelecek satın alma faturaları geçmişten bugüne doğru gelerek bulunur, KDV oranları ve tutarları hesaplanır. Her bir satış belgesi için, kalem kalem, tüketilen malzemeler, miktarları ve bu miktar malzemelerin hangi satın alma faturaları ile alımı yapıldığı, KDV oranları ve tutarları, tedarikçi bilgileri ile birlikte listelenir.

Tüm satış belgeleri için işlem tamamlandığında beyan edilmek üzere kullanılan excel formatında çıktı üretilebilir. Diğer bir adım olan finans ayağında ise, o aya ait üretimde kullanılan nakliye, hizmet vb. giderlerin listelenmesi sağlanır. Aynı şekilde, giderler için de beyan edilmek üzere excel formatında çıktı üretilebilir.

Daha fazla bilgi edinmek ve ürünümüzü tanımak için bize ulaşabilirsiniz.

Selamlar,

Uygulama Danışmanı

Burcu Özlü

 

2018-05-30T12:19:15+00:00