YILPORT Holding Fonksiyonel Para Birimi Projemiz Canlı Kullanımda

Yıldırım Şirketler Grubu bünyesinde 2011 yılından beri faaliyet gösteren Yılport Holding’de kasım ayında başlayan Fonksiyonel Para Birimi Projesi Arete’nin uzman danışmanlığında ve Yıldırım Teknoloji yönetiminde başarıyla canlı kullanıma alındı.

Türkiye’de uluslararası faaliyet gösteren ilk terminal operatörü olmanın dışında dünyada da en hızlı büyüyen ve ilk 20 uluslararası terminal operatörü arasında yer alan tek Türk şirketi Yılport, teknolojik yatırımlarına devam etmektedir.

Fonksiyonel Para Birimi Projesi; değişen döviz kurlarının etkisini mali tablolara IFRS (International Financial Reporting Standards) prensiplerine göre doğru şekilde yansıtması beklenen raporlama ihtiyacı ile oluşmuştur.

Öncesinde sadece VUK çevrimlerinin yer aldığı, USD’ye göre güncellenmiş veriler olmadan alınabilen IFRS defteri bulunurken, projeden sonraki süreçte IFRS muhasebe metodolojisine göre USD para birimi cinsinden sağlıklı bir bilanço raporlaması için VUK uygulamalarında kullanılan değerleme bileşenlerinin tasarlanıp gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Birden fazla modülü ilgilendiren noktalarda sonuca giden en verimli yöntemlerin Arete Proje Yönetim ekibi ile saptanarak talebin ilk aşamada anlaşılması, standart SAP raporlama fonksiyonlarından Report Painter etkin kullanımı ile mizan raporlamalarının minimum iş gücü sarf edecek şekilde kontrol edilebilmesi, eğitimler ve dokümantasyonlar sayesinde sistemdeki değişikliklerin kullanıcılar tarafından özümsenmesinin sağlanması, projenin sorunsuz şekilde tamamlanmasında kritik önem oluşturmuştur.

Fonksiyonel Para Birimi Projesi ile Yılport’ta,

  • Klasik değerlemelerin TL parasal kalemleri için uygulanmasına ek olarak vergi çevrimlerinin USD karşılıklarının çevrim fonksiyonlarıyla yapılması,
  • Duran varlık değerlerinin ve amortisman çalıştırmalarının yeniden düzenlenmesi,
  • Peşin ödenen giderlere ilişkin kullanımda olan dönemselleştirme uygulamasının USD’ye göre giderleştirmesinin sağlanması,
  • Geçmiş yıl verilerinin de SAP dışında tutulan mevcut IFRS-USD tablolarındaki değerlerine getirilmesi,
  • FICA modülünden atılan kayıtların USD dönüşümleri için IFRS çalıştırmalarının geçmişi de kapsayacak şekilde kurgulanıp ay sonu USD değerlerinin otomatik olarak kaydedilmesi,
  • Dönem sonu işlemlerinin IFRS-USD için de yapılmasını sağlayan standart işlevlerin devreye alınması,
  • IFRS-USD ve VUK-TRY bilançolarının karşılaştırmalı raporlamasının yapılması sağlanmıştır.

Proje sürecinde emeği geçen Yıldırım Teknoloji, Yılport ve Arete ekiplerini tebrik eder, nice başarılı iş birliktelikleri dileriz.

2021-05-25T17:16:31+00:00