SAP S/4HANA’DA SMM HESAPLARININ KIRILIMI

SAP Maliyet Muhasebesi sisteminde ürün maliyetlerini oluşturan kalemler, masraf ögesi kırılımını temsil eder. (Hammadde, işçilik gibi…)  İşletmeler SMM (Satılan Malın Maliyeti) hesaplarını, masraf ögesi bazında kırılmış şekilde görmek istemektedirler.

SAP R/3’de, Satılan Malın Maliyeti sadece COPA (Karlılık Analizi)  ile masraf ögesi bazında ayrıştırılabiliyorken, S/4HANA ile birlikte gelen “Satılan Malın Maliyeti Ayrıştırması İçin Hesaplar Tanımla” uyarlaması özelliği, FI tarafında SMM hesaplarının masraf ögesi bazında birden çok alt hesaba ayrıştırılmasına olanak sağlamaktadır. Sistem bu işlemi yaparken malzemenin dönem başında hesaplanmış olan plan maliyetini baz alıp, masraf ögelerine aktarılan tutarlar oranında dağıtım yapmaktadır. Dönem sonunda ise malzeme defteri kapanışı ile birlikte fiyat farkındaki tutarlar, malzemenin fiili fiyatına göre masraf ögesi bazında tanımlanmış olan alt hesaplara dağıtılarak SMM kaydı fiiliye çekilmiş olmaktadır.

S/4HANA’da bu uyarlamanın yapılabilmesi için 620*’li SMM hesaplarının masraf çeşidi olarak açılması gerekmektedir. Uyarlama adımlarını detaylı olarak aşağıda bulabilirsiniz.

SMM (Satılan Malın Maliyeti) Uyarlaması’nın Adımları:

Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli İşlemler > Entegrasyon > Malzeme Yönetimi > Satılan Malların Maliyeti Ayrıştırması İçin Hesaplar Tanımla

  • İlk olarak aşağıdaki gibi ayrıştırma profili yaratılır.

  • Daha sonra ayrıştırma profiline SMM hesabı aşağıdaki gibi bağlanır.

  • SMM hesabı işaretlenip strateji tabına geçilir.

  • Strateji sırası adımında aşağıdaki gibi bilgiler girilir.

  • Hedef hesaplar adımında masraf ögesi için açılmış olan alt hesaplar aşağıdaki gibi tanımlanır.

  • Strateji sırası adımında tanımlanan ilgili SMM hesabı için karşıt hesap olarak açılan hesap tanımlanır. Böylelikle kayıt atıldığı durumda karşıt hesap alacaklandırılıp, masraf ögesi için tanımlanan alt hesaplara ayrıştırılır.

  • Son olarak şirket kodu ayarları adımında ilgili şirket koduna ayrıştırma profili tayin edilir.

  • CK13N ekranında ki örnek malzemenin plan maliyeti hesaplatılarak SMM kaydı aşağıdaki gibi masraf ögesi bazında kırılmıştır.

Masraf ögesi için tanımlanan alt hesap kırılımlarına atılan kayıtlar ise FAGLL03, FAGLB03 işlem kodlarından görüntülenir. Oluşan bu kayıtlar “standartlaştırılan belge” ile oluşur. Bu belge gerçek bir muhasebe belgesi olmadığından FBL3N, FS10N gibi işlem kodlarından görüntülenememektedir. Malzeme defteri kapanışı öncesi masraf ögesi bazında atılan kayıtlar aşağıdaki gibidir.

Malzeme defteri kapanışından önce plan maliyet ile SMM kaydı 1.492.991,37 TRY iken malzeme defteri kapanışında fiyat farkı ile beraber SMM kaydı 632.44 TRY olmuştur.

Malzeme defteri kapanışı ile birlikte fiyat farkındaki fiyat stoğa ve satılan malın maliyetine miktarları bazında orantısal olarak aktarılmaktadır. Malzeme defteri kapanışı ile birlikte SMM fiyat farkındaki tutar (-860,66 TRY)  malzemenin fiili fiyatına göre masraf ögesi bazında tanımlanmış olan alt hesaplara dağıtılarak kırılmıştır.

SAP S/4HANA’da gelen yeni uyarlama ile birlikte malzeme defteri kapanışında SMM’ye yansıyan fiyat farkı masraf ögesi bazında alt hesaplara dağıtılmaktadır. Aşağıdaki kapanış belgesinde detayları görebilirsiniz.

Görüldüğü gibi, S/4HANA ile birlikte SMM hesaplarının kırılımı COPA’ya (Karlılık Analizi) gerek kalmadan FI uyarlaması ile yapılmıştır. Sonraki blog yazılarımda CO modülünü birebir etkileyen diğer kritik özelliklere değineceğim.

Proje ihtiyaçlarınız için bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla,

Berrak Şahin

CO Uygulama Danışmanı

2019-08-08T13:10:49+00:00